10–11 juni : Gästföreläsningar av Professor Denis Knoepfler (Collège de France) i Uppsala

Den 10-11 juni håller Denis Knoepfler, innehavare av professureni epigrafioch den grekiska antikens städer, två föreläsningar inom ramen för samarbetsavtalet mellan Collège de France och Uppsala universitet.

 

Program

Tisdag den 10 juni, kl.15.15–17.00

“The Athenian decree for the statesman Kephisodoros on the eve of the second Macedonian war: Another view on its contents and dating”

Onsdag den 11 juni, kl. 13.15–15.00

“From Narkittis to Admetis: New epigraphical documents on history, topography, and cults of Central Euboea”

 

Datum: 1011 juni 2014

Plats: 2-K1024, Engelska Parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3, Uppsala

Mer info : www.uu.se

 

Visste du att…?

samtliga kurser (föreläsningar, föredrag, mm) som ges i olika format (pod, MP3, video, mm) vid College de France är tillgängliga på kollegiets numeriska Campus! Se: länk

uppsala-collegedefrance

Rulla till toppen