Aeronautik

Den franska och europeiska luftfartsindustrin fortsätter att klara sig bra och rekryterar friskt trots den ekonomiska krisen. För att tillverka sina plan och leverera dem i tid, söker såväl konstruktörer, materiel- och systemtillverkare som underleverantörer kvalificerade operatörer, tekniker och ingenjörer.

Eftersökta flygingenjörer

Tack vare luftfartsindustrin, behöver utexaminerade ingenjörer inte bekymra sig för hur de skall komma in på arbetsmarknaden. Vid Supaéro och Ensica, två högskolor tillhörande gruppen Isae, har rekryteringstiden väsentligt kortats och 70 % av avgångsstudenterna år 2012 rekryterades innan de erhållit sin examen, vilket är en ökning med 14 %. 92 % erhöll en plats två månader efter att de lämnat skolan, motsvarande en ökning med 10 %, preciserar Olivier Fourure, rektor för Isae. – Vi befinner oss i situation där man slåss om flygingenjörer. Vid Insa Rouen till exempel, fick avgångsstudenterna 2012 en tjänst efter mindre än en månad, varav närmare 11 % inom flyg- och rymdindustrin.

Allt fler nyanställda

Ett skäl till att Isaes ingenjörer är så eftersökta av rekryteringsfirmorna, är deras stora anställbarhet, vilken bland annat beror på att våra pedagogiska metoder är baserade på projektarbete, tillägger Olivier Fourure. Inom gruppen, räknar man med att 70 % av de utexaminerade studenterna arbetar direkt eller indirekt för aeronautiksektorn. Det är sant att flyg- och rymdindustrins behov är stora med 15 000 nyanställningar varje år i Frankrike (varav hälften motsvarar nyinrättade tjänster).

Förra året rekryterade konstruktörer, motortillverkare, konsulter och ingenjörsbyråer närmare 15 000 personer på tillsvidarebasis (varav 48% ingenjörer, 26% tjänstemän och tekniker och 26% kvalificerade arbetare). Samma situation bör föreligga år 2013. Svår brist råder inom vissa kompetensområden, vilket medförde att 3 000 till 6 000 tjänster inte kunde besättas under år 2011, enligt Randstad Institutet.

Högskolorna breddar sitt utbildningsutbud för att klara rekryteringsbehovet av nya studenter

Intresset för och « rusningen » till aeronautik är även mycket påtaglig hos de studerande. För att möta efterfrågan och svara mot marknadens behov, kommer Pascale Ribon, rektor för den  postgymnasiala(*) ingenjörsutbildningen Estaca, i september att inrätta en specialkurs på engelska med inriktning på  flygplansdrift och underhåll omfattande ett trettiotal platser under utbildningens femte år. Denna specialisering existerar redan på franska och vi kommer att erbjuda ­båda kurserna, ty det finns en stor efterfrågan såväl från flygbolagens som från overhaulföretagens sida, preciserar hon.

I samarbete med Enac (École nationale de l’aviation civile), kommer TBS under höstterminen 2014 att inrätta en linje i farkostteknik inom sin treåriga Bachelor-utbildning. – Detta är den första utbildningen på Bachelor-nivå helt specialiserad på management inom aeronautik, tillägger Pascale Ribon.

(*) högskola med direktantagning efter gymnasiet (till skillnad från högskolor med rekrytering av studerande från s k preparandklasser, classes préparatoires)

Rulla till toppen