Ansök till Ömse programmet

Ansök till mobilitetsrogrammet Ömse från 1 till 30 september 2015.

Målet med Institut français de Suèdes program är att öka det vetenskapliga samarbetet mellan Frankrike och Sverige. I likhet med våra övriga mobilitetsprogram syftar Ömse-programmet till att främja det svensk-franska forskningssamarbetet och erfarenhetsutbytet. Med Ömse-bidraget kan doktorander inom cotutelle-avtal förlägga en forskningsvistelse till Sverige eller Frankrike inom ramen för sin avhandling. Även doktorandens handledare kan erbjudas resebidrag.

Upptäck information om programmet här.

Ansök genom att fylla i vårt webbformulär från 1 till 30 september 2015:

Ömse 2015 webbformulär.

Resultaten kommer att publiceras på vår hemsida och en individuell e-post kommer att skickas till samtliga sökande.

Rulla till toppen