Den 25:e maj 2021 firade vi Biologiska mångfaldens dag i Stockholm med ett planteringsprojekt av initiativet Stockholm Loves Pollinators. Tillsammans med Stockholms stad har Frankrikes Ambassadör Etienne De Gonneville, Tysklands Ambassadör Anna Prinz och Storbritanniens Ambassadör Judith Gough planterat frön på Gärdet men målet att hjälpa pollinerande insekter i stadsmiljön.

Stockholm Loves Pollinators är ett initiativ som vuxit fram ur det faktum att väldigt lite görs gör att värna och gynna pollinerande insekter i stadsmiljön. Trots att denna miljö många gånger har goda förutsättningar med alla rabatter, parker och trädgårdar. Internationell erfarenhet visar att städer kan erbjuda både näring och boplatser åt pollinerande insekter och mycket mer än det industrialiserade jordbrukslandskapet. Läs mer om Stockholm Loves Pollinators.

Planteringsprojekt i Gärdet, 25e maj 2021.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen