Campus France – Nordisk temadag

Frankrikes ambassader i de nordiska länderna(Danmark, Finland, Norge och Sverige) organiserar i samarbete med Campus France Paris den 13 maj 2013 den första nordiska temadagen – Journée Nordique Campus France – i Paris.

Huvudsyftet med dagen är att erbjuda ett tillfälle för de nordiska och franska deltagarna att möta sina samarbetspartner. Målsättningen är dels att stärka det befintliga utbytet, dels att generera nya bilaterala förbindelser. Med stöd av presentationer och rundabordssamtal kommer deltagarna att redogöra för de franska och nordiska högskolesystemen och ge exempel på hur man kan konstruera framgångsrika partnerskap. Detta evenemang omfattar även ett antal individuella möten i format B2B.

 journeecf-pays_du_nord23

***

Journée Nordique Campus France

Program

12 maj2013

  • Mottagande av deltagare och middag på inbjudan av Campus France

13 maj 2013

Förmiddag

  • Presentation av de franska och nordiska högskolesystemen; rundabordssamtal som behandlar aktuella prioriteringar
  • Exempel på fransk-nordiska samarbetsprojekt

Eftermiddag

  • Möte med representanter för de franska och nordiska högskolorna

 

Anmälan:

https://tinyurl.com/SignUpCampusFrance

Deltagande och anmälan är öppen för samtliga nordiska och franska högskoleinstitutioner. Mer än 20 franska institutioner har redan anmält sitt intresse. Arbetsspråket under dagen är engelska.

Rulla till toppen