Cartesiusstiftelsen: Översättningsstöd

Cartesiusstiftelsen/Fonds Descartes bildades 1931 och har som ändamål att främja de intellektuella förbindelserna mellan Frankrike och Sverige. Franska Institutet i Sverige och Cartesiusstiftelsen efterlyser fler översättningar av nya verk av nu levande franska forskare

Cartesiusstiftelsen har under årens lopp beviljat många anslag till bokförlag för att möjliggöra översättning till svenska av moderna franska forskare, såsom Foucault, Rosanvallon och Barthes. Ofta går det dock många år från det att ett verk publiceras i Frankrike till att en svensk översättning finns på marknaden. Franska institutet ser det som angeläget att också franska forskares verk från det senaste decenniet blir tillgängliga för en svensk publik och har därför avsatt medel för detta ändamål. Institutet gör således gemensam sak med Cartesiusstiftelsen i syfte att uppmuntra bokförlagen att översätta nya verk av nu levande franska forskare.

Ansökan görs på sedvanligt sätt med det elektroniska ansökningsformuläret innan den 30:e september 2020:

https://www.cartesiusstiftelsen.se

 

  • Stiftelsen stödjer endast översättning mellan franska och svenska.
  • Stiftelsen ger endast anslag till översättning, inte till tryckkostnader.
  • Anslag beviljas endast till bokförlag, inte till privatpersoner.
  • Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej.
  • Ansökan kan skickas in under hela året men sista datum för att få ansökan behandlad under innevarande år är 30 september.
  • Stiftelsen meddelar endast beviljade anslag. Inget meddelande skickas vid avslag.
  • Beviljade anslag betalas ut först efter att översättningen publicerats och efter att stiftelsen har erhållit två tryckta exemplar samt rekvisition.
  • Beviljade bidrag som inte disponerats efter tre år förfaller. Ny ansökan behövs om projektet fortfarande är aktuellt.
  • Stiftelsens beslut kan inte överklagas.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen