HÖGSKOLEUTBILDNING I FRANKRIKE

Denna rubrik är avsedd innehålla allmän information om forskning och innovation i Frankrike.
Man kan här återfinna rapporter, notiser och analyser samt länkar till statistiska källor av intresse.

GRÖN UTOPI 2021-2022

Funderar du på Europa och på hållbarhet? Vill du få utlopp för dina tankar i diskussion och grupp? Då är GRÖN UTOPI något för dig!  Du som är student, doktorand, eller universitetslärare kan delta i GRÖN UTOPI som ett moment i en högskole- eller universitetskurs, genom din studentförening eller på eget initiativ, för att i …

GRÖN UTOPI 2021-2022 Read More »

Double degree event – Seminar and networking

Den 14:e november 2019 organiserade Campus France Sverige ett seminarium kring svensk-franska dubbeldiplom tillsammans med franska och svenska universitet. Seminariet var också ett tillfälle att förstå hur svenska företag rekryterar och få en djupare förståelse av de kraven som en ny examinerad möter på arbetsmarknaden vill vi åsikt eran.   Om seminariet: What is a …

Double degree event – Seminar and networking Read More »

Studentmässa: Studera i Frankrike

Du som vill plugga i Frankrike, missa inte Campus France studentmässa den 6-15 november 2017! Studiemässan är en möjlighet för dig att chatta med lärosäten och få svar på praktiska frågoreställningar kring ansökningsprocess, finansiering och livet som student i Frankrike. Allt detta på webben. På mässan träffar du franska högskolor och universitet. Campus France i Danmark, Estland, …

Studentmässa: Studera i Frankrike Read More »

L´Amitié Franco-Suédoise : Chambre Linné stipendiet

Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise grundades 1918. Dess ändamål är att befästa vänskapsbanden mellan Sverige och Frankrike genom att förvalta och dela ut stipendiemedel till studenter och forskare. Ordförande är Tom Kärrlander. Föreningen L´Amitié Franco- Suédoise delar ut stipendiet ”Chambre Linné” till svensk medborgare, som ämnar bedriva postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning. …

L´Amitié Franco-Suédoise : Chambre Linné stipendiet Read More »

Vad är värdet av internationella erfarenheter ?

Hur tungt väger s k interkulturella erfarenheter i ett rekryteringssammanhang? Hur definieras och uppfattas internationella erfarenheter ? Vilka färdigheter och vilken kompetens associeras med dessa erfarenheter ? Är de eftersökta på dagens arbetsmarknad? Det är dessa frågor som en studie av CIMO (1) och Demos Helsinki (2)  sökt besvara. Resultaten visar att arbetsgivarna endast tenderar …

Vad är värdet av internationella erfarenheter ? Read More »

Campus France deltar i SACO Studentmässa

Är du intresserad av att studera i Frankrike ? Kom och träffa Campus France medarbetare vid SACO Studentmässa ! Campus France Sverige deltar den 28, 29 och 30 novembre 2013 i SACO Studentmässa, en mötesplats för information om utbildningsval efter gymnasiet och studier utomlands. Vid denna mässa, ger Campus France dig möjlighet att få råd och …

Campus France deltar i SACO Studentmässa Read More »

Undersökning av studerandekostnaderna

Den franska studentorganisationen <Unef>  har gjort en jämförande undersökning av studerandekostnaderna i 8 franska landsortsstäder. Montpellier visade sig vara den dyraste studentstaden, men ändock väsentligt billigare än Paris.   Stora skillnader Redan vid en jämförelse mellan Toulouse och Montpellier, skiljer sig kostnaderna med flera hundra euro per år till Toulouse fördel. Om en studentbudget som …

Undersökning av studerandekostnaderna Read More »

Motivation och hinder för studievistelse utomlands Enkät rörande svenska, finländska och norska studenter

I likhet med övriga Europa, är studerandemobiliteten en prioritet i de nordiska länderna.  I egenskap av deltagarland i Bolognaprocessen, har de tre länderna Sverige, Finland och Norge som mål att åtminstone 20% av de studerande skall genomföra en studievistelse utomlands.   Enkäten har till syfte att förstå varför vissa studenter en dag bestämmer sig för …

Motivation och hinder för studievistelse utomlands Enkät rörande svenska, finländska och norska studenter Read More »

Rulla till toppen