SPRÅK & UTBILDNING

VERKSAMHETER INOM AVDELNINGEN SPRÅK OCH UTBILDNING VID INSTITUT FRANÇAIS DE SUÈDE

>> SAMARBETE INOM SPRÅKSEKTORN

oui-je-parle-francais-ifsuede

  • Stöd till innoverande och nyskapande pedagogiska resurser, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för samtliga användare och stödja det svenska utbildningdepartementets intention att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi, IKT (Technologies de l’information et de la communication, TIC).

logofle

>> SAMARBETE INOM UTBILDNING

cooperation-educative

Nyheter

  • Framtagande av en svensk-fransk ljudbok, som innehåller avsnitt från boken ”Mes étoiles noires”/”Mina svarta stjärnor” av Lilian Thuram.

Syftet med denna tvåspråkiga ljudbok är att främja en grundläggande fransk text i utbildning mot rasism genom att göra boken mer tillgänglig för icke-franskspråkiga. Det handlar också om att uppmärksamma översättningsarbetet en grupp elever från Franska Skolan i Stockholm har gjort. Valet av media grundas på dess användarvänlighet och tillgänglighet för synskadade personer, och dess betydelse när det gäller att skapa en ny relation till läsande för de yngsta. Denna ”teaser” har intresserat en svensk bokförläggare: boken ges ut på svenska i pappersform i september 2015.

Nu kan du beställa cd-ljudboken gratis genom att kontakta Nathalie Hirschsprung.

Prioriterade frågor.

Satsningar inom lärarutbildningarna med målsättning att väcka intresse för läraryrket, utbilda, stödja och behålla dagens lärare. Redogörelse för situationen i Frankrike.

Färdigheter som blivit oundgängliga. Digital kompetens förutsätter ett säkert och kritiskt användande av informationssamhällets teknologier i såväl arbetssammanhang som på fritiden och inom övrig kommunikation. Att behärska de digitala medierna är en grundförutsättning i dagens samhälle: användandet av dator för att erhålla, utvärdera, lagra, framta, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i sociala medier via nätet.

Tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för samtliga elever är en av de viktigaste frågorna för skolans huvudmän och ansvariga. Hur uppnår man detta mål ? Vilka vägar kan man gå för att förbättra det befintliga systemet ? De politiskt ansvariga konfronteras med val och måste fatta beslut som påverkar framtiden och ofta förutsätter mycket stora investeringar.

De europeiska länderna kan lära mycket av varandra: mobilitet på samtliga nivåer är ett av gemenskapens nyckelbegrepp.

Choix Goncourt 2023-2024

Franska Institutet lanserar den andra upplagan av Sveriges Choix Goncourt. Choix Goncourt har funnits sedan 1998 och arrangeras nu i flera länder runt om i världen. Det är en variant av Goncourtpriset (som är ett av de viktigaste litteraturpriserna I Frankrike) och riktar sig till universitetsstudenter utanför Frankrike. Ett femtontal svenska studenter från flera svenska …

Choix Goncourt 2023-2024 Read More »

Tour de Suède – Mingle “Alumni & Co”

Franska Institutet bjuder in till två “Alumni & Co” kvällar den 6:e november i Luleå och den 7:e november i Umeå, i ramen av Sverigeturné 2023. Detta event riktar sig till alla som är intresserade av eller har anknytning till Frankrike, liksom till dig som har studerat eller planerar att studera där, och mer allmänt …

Tour de Suède – Mingle “Alumni & Co” Read More »

Journée internationale du prof de français 2023

Tous les ans, en novembre, a lieu la journée internationale du prof de français pour mettre en valeur le formidable travail effectué par les professeurs de français dans le monde entier. À cette occasion, Plusieurs événements sont organisés : UPPSALA – Les journées didactiques 2023 les 17 et 18 novembre : Fortbidningsavdelningen organise les;Fransklärardagarna autour de la didactique à l’université d’Uppsala …

Journée internationale du prof de français 2023 Read More »

Europeiska språkdagen 2023

Vad är Europeiska språkdagen?Europeiska språkdagen, som firades för första gången i samband med Språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Nätverket Språkdagen består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans arrangerar vi ett språkcafé …

Europeiska språkdagen 2023 Read More »

Utbytesprogram för gymnasieelever – Ett år i Frankrike

Lust att gå på en gymnasieskola i Frankrike under ett helt läsår? Då är ‘Ett år i Frankrike’ något för dig! Programmet ‘Ett år i Frankrike’ från 1988, gör det möjligt för dig som svensk gymnasieelev i ettan och tvåan – att bo och leva i Frankrike och läsa på ett franskt gymnasium! Vad kan vara bättre …

Utbytesprogram för gymnasieelever – Ett år i Frankrike Read More »

Utbildning “Utiliser les séries en classe de français”

Tycker du om att titta på serier på fritiden? Det gör säkert dina elever också… Kombinera nytta med nöje genom att inkludera dem i dina fransklektioner! Syftet med denna kurs är att förklara hur man kan använda serier som resurser för undervisning och inlärning av franska. De serier som nämns är alla tillgängliga i Sverige. …

Utbildning “Utiliser les séries en classe de français” Read More »

Vinnarna av tävlingen “Dis-moi dix mots” 2023 

Upptäck resultaten av den tredje upplagan av tävlingen “Dis-moi dix mots à tous les temps” som anordnades av Franska institutet i Sverige i samarbete med Alliance Française de Stockholm. Upptäck resultaten av den tredje upplagan av tävlingen. I årets upplaga fick deltagarna i uppdrag att skapa ett konstnärligt verk på temat “rikedomen i uppfattningen av …

Vinnarna av tävlingen “Dis-moi dix mots” 2023  Read More »

Brigitte Giraud är vinnaren av Sveriges Choix Goncourt!

Vivre vite av Brigitte Giraud – utgiven av Flammarion – vinner den första upplagan av Sveriges Choix Goncourt! Franska ambassaden i Sverige, Franska Institutet i Sverige och Uppsala universitet gratulerar författaren till hennes bok som vann majoriteten av rösterna i den svenska studentjuryn. Paule Constant, ledamot av Académie Goncourt, som själv fick Prix Goncourt 1998 …

Brigitte Giraud är vinnaren av Sveriges Choix Goncourt! Read More »

Sveriges Choix Goncourt

I ett land där engelska böcker dominerar är det viktigt att öka värdet av det franska språket, den franska litteraturen och att göra svenska förlag uppmärksamma på fransk produktion och översättning. 2022 har Franska institutet tillsammans med Franska Ambassaden inrättat Swedish Goncourt Choice. Svenskar är kända för sin förkärlek till nordiska deckare, men denna gång …

Sveriges Choix Goncourt Read More »

Explora Linguae: en rymningsspel och en upptäcktsfärd i flerspråkighet

Explora Linguae: en rymningsspel och en upptäcktsfärd i flerspråkighet I samband med Europadagen den 9 maj kan du upptäcka Expora Linguae! Det är ett kostnadsfritt onlinespel som bygger på ömsesidig förståelse mellan europeiska språk för att öka medvetenheten om flerspråkighet. Under cirka 40 minuter får eleverna lösa kulturella gåtor för att upptäcka Tyskland, Spanien, Frankrike, …

Explora Linguae: en rymningsspel och en upptäcktsfärd i flerspråkighet Read More »

Rulla till toppen