Debatt – Klimaträttvisa

Klimaträttvisa – är det effektivt att processa i domstol?
Ur ett franskt och svenskt perspektiv

Frankrikes ambassad och Franska Institutet bjud in till online-debatten ”Climate Justice – Is it effective to go to court?” den 8:e april 2021. Evenemanget anordnades i samarbete med Lyons förvaltningsdomstol och Stockholms miljörättscentrum. Medverkande är Marc Clément, domare vid förvaltningsdomstolen i Lyon, Frankrike, och Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum, vid Stockholms universitet. De diskuterade och jämförde domstolars och klimaträttsprocessers roll i Frankrike och i Sverige.

Moderator: Ellen Hey, professor i internationell rätt vid Erasmus School of Law på Erasmus University Rotterdam, adjungerad professor vid norska centrumet för havsrätt (NCLOS) vid UiT – Norges arktiska universitet och rådgivare vid centrumet för miljörätt och Policy (CELP), Columbo University, Sri Lanka.

 

 

Läs mer om våra talare och vår moderator :

Sedan september 2018 är Marc Clément domare vid Förvaltningsdomstolen i Lyon. Han är även ledamot i l’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (Allmänna rådets miljömyndighet för miljö och hållbar utveckling) sedan 2014 och i den deontologiska kommittén vid Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Kärnsäkerhet). 2017 blev han utnämnd till ledamot i Århuskonventionens efterlevnadskommitté (UNECE). 

Mellan år 2012 och 2018 var Marc Clément domare vid förvaltningsdomstolen i Lyon och från 2006 till 2012 advokat och ansvarig för överträdelser vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. 2004-2006 var han  juridisk rådgivare för Europeiska miljöbyrån (Köpenhamn). 2010 publicerade Marc boken Droit européen de l’environnement (Europeisk miljörätt), den 4:e upplagan publicerades 2021. Marc har även bidragit till följande böcker: Waste Management in European Law (Eleven International Publishing, 2014), The Habitats Directive in its EU Environmental Law Context (Editions Routledge Novembre 2014) och Global Objectives and Scope of the Habitats Directive: What does the Obligation of Result Mean in Practice?

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt, tidigare dekan Juridiska fakulteten (2012-2017), och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum, vid Stockholms universitet. Han är ordförande i Århuskonventionens granskningskommitté (Compliance Committee) och medlem av Vitterhetsakademien.

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av min forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”. Han har också deltagit i FN:s arbete med dessa frågor, framför allt inom ramen för 1998 Århuskonvention. Konventionen ålägger stater och EU att ge enskilda och miljöorganisationer rätt att delta i miljöbeslutsprocesser och för talan inför domstol i miljöärenden. Läs mer om Jonas här.

 

Ellen Hey är professor i internationell rätt vid Erasmus School of Law på Erasmus University Rotterdam, Nederländerna, adjungerad professor vid norska centrumet för havsrätt (NCLOS) vid UiT – Norges arktiska universitet och rådgivare vid centrumet för miljörätt och Policy (CELP), Columbo University, Sri Lanka. Hon tilldelades ett hedersdoktorat (2016) från Stockholms universitet, var gästprofessor (2013-2015) vid University of New South Wales, Sydney, och gästforskare (2019) vid K.G. Jebsen Center for the Sea Law at UiT (2019), idag NCLOS. Hennes forskningsintressen inkluderar internationell miljörätt, havsrätt och internationell institutionell rätt. Ellen Hey växte upp i Nederländerna, Egypten och Venezuela.

För frågor, kontakta:

Läs mer om detta ämne:
Pressmeddelande från Förvaltningsdomen i Paris om domen som slog fast att att franska staten inte gjort tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna : L’Affaire du Siècle- l’État reconnu responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Ladda mer pressmeddelandet på engelska här.
Ladda ner pressmeddelandet på svenska här.

 

  

 

Lämna en kommentar

Rulla till toppen