Debattävlingen GRÖN UTOPI 2024 

Funderar du på Europa och på hållbarhet?
Vill du få utlopp för dina tankar i diskussion och grupp?

Då är GRÖN UTOPI något för dig!
Var med och dela din vision för ett grönare Europa.

Grön Utopi är ett bidrag till det fransk-svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar.

Du som är student eller doktorand kan delta i GRÖN UTOPI som ett moment i en högskole- eller universitetskurs, genom din studentförening eller på eget initiativ, för att i grupp arbeta fram ett förslag på ett steg mot ett grönare och mer hållbart Europa.

Du som är universitetslärare kan uppmana och handleda dina studenter.

Var med och tävla om chansen att åka till Strasbourg eller Bryssel
för att presentera ditt förslag för företrädare för EU-institutioner!  

Klicka här för att läsa mer
English version here.


Efter två upplagor av GRÖN UTOPI, bjuder Franska Institutet i Sverige in till att delta i en hel säsong av hållbarhetstänk genom Grön Utopi 2024, som är ett bidrag till det fransk-svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar.

Vi erbjuder:

  • Chansen att vinna en resa till Bryssel eller Strasbourg med din grupp för att träffa företrädare för EU-institutioner
  • Möjlighet till finansiellt stöd för ditt evenemang inom GRÖN UTOPI
  • Franska Institutet i Sverige synliggör ditt deltagande i GRÖN UTOPI genom sina kanaler

Vi önskar att:

  • Du planerar ett mindre eller större evenemang för att starta reflektioner och diskussioner på ett tema kopplat till GRÖN UTOPI
  • Du, i grupp (2-3), drar inspiration från evenemanget för att skriva ett förslag för ett grönare Europa. Förlaget är ert bidrag till debattävlingen.
  • Du och din grupp deltar i debattävlingen i två delar: utslagstävling och final.

Klicka här för att anmäla.

Har du frågor? Hör av dig till stockholm@campusfrance.org

Rulla till toppen