Debattkväll: Green Cities, Architecture and City Planning

Franska Institutet presenterar i samarbete med France Alumni Suède ”les Soirées de l’Institut”, debattkvällar mellan franska och svenska experter om aktuella ämnen. Under vår andra debattkväll låg fokus på sustainable architecture and city planning, den 13:e juni.

Länk till kvällens presentationer: Green Cities Presentation

Diskussionen behandlade hur klimatförändringarna påverkar arkitektur och stadsplanering. Hur vi ska möta de nya utmaningar som följer med klimatförändringarna? Hur skapar och underhåller vi byggnader på ett hållbart vis? Och hur integreras naturen i en urbaniseringsprocess?

Vi tog oss an dessa hållbarhetsfrågor från både ett franskt och ett svenskt perspektiv. Franska och svenska arkitekter diskuterade skillnaden mellan länderna och undersökte var de står idag i inför mötet med klimatförändringarna.

Gäster:

  • Reija Toivio (SWE), Senior Project Architect at Brunnberg & Forshed
  • Yves Chantereau (FR) , Senior architect, partner at Equator
  • Emilie Mahé (FR). Architect, Equator
  • Peter Wiborn (SWE), Project Manager/ Ecosystems services specialist at Miljöförvaltningen, Stockholms stad.

Städer runt om i Europa står inför problem som översvämningar, torka, termisk stress som kommer att bli mer och mer utmanande i takt med  de rådande klimatförändringarna. I dessa fall kan användningen av naturbaserade lösningar inom urbaniseringsprocessen hjälpa till att åtgärda social orättvisa, förlust av biologisk mångfald samt andra konsekvensen som följer med klimatförändringar.

Högkvalitativa grönområden och vattendrag innovativa lösningar som förbättrar städers förmåga att stå emot dessa utmaningar och hjälper den biologiska mångfalden att blomstra. Att göra naturen till en del av stadsmiljön förbättrar också livskvaliteten för alla boende och gör det möjligt för företag att växa. Dock kräver utformningen och implementeringen av naturbaserade lösningar att vi noga överväger en del nyckelfaktorer som handlar om att göra dem hållbara för både miljö och befolkning.

 

Lämna en kommentar

Rulla till toppen