DELF & DALF : Kalender och avgift 2015

Institut français de Suède organiserar regelbundet prov för diplom i franska som främmande språk : DELF, DALF, DELF Prim, DELF junior. Institut français de Suède samordnar dessa examina i Sverige, men anmälan sker till respektive examenscentra (se kalender).

 

Vilket syfte har dessa examina ?

 • DELF och DALF styrker dina färdigheter i franska språket med utgångspunkt från Europarådets nivåer för språkkunskaper – CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) : A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Det diplom du erhåller har en permanent giltighet och gäller hela livet ! Det utgör också ett värdefullt kompetensbevis för din yrkeskarriär.
 • DELF Prim vänder sig till skolelever (mellan 8 och 12 år) inskrivna i grundskola. DELF Prim ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.
 • DELF junior kan genomgås av skolungdomar inskrivna i grundskola eller gymnasium. Delf Junior ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.

 

Priser 2015

 • DELF Prim
  • A1.1 : 400 SEK
  • A1 : 600 SEK
  • A2 : 700 SEK
 • DELF Junior
  • A1 : 600 SEK
  • A2 : 700 SEK
  • B1: 750 SEK
  • B2: 1 100 SEK
 • DELF-DALF tout public
  • DELF
   • A1: 600 SEK
   • A2: 700 SEK
   • B1: 750 SEK
   • B2: 1 100 SEK
  • DALF
   • C1: 1 900 SEK
   • C2: 1 950 SEK

    

Kalender 2015

Februari 2015

  • Provtillfälle DELF Junior – 4 nivåer. Provtillfälle DELF-DALF tout public – 6 nivåer. Provtillfälle DELF Prim – 3 nivåer.
  • Anmälningsdatum : 7 – 16 januari 2015
  • Provdatum : 11 – 13 februari 2015
  • Examenscentra :
   • Franska Skolan Stockholm
   • Franska Skolan Göteborg
   • Institut français de Suède, Stockholm, Kontakt : claudine.carlsson(at)diplomatie.gouv.fr

Maj 2015

  • Provtillfälle DELF Junior – 4 nivåer. Provtillfälle DELF-DALF tout public – 6 nivåer. Provtillfälle DELF Prim – 3 nivåer.
  • Anmälningsdatum : 1 – 17 april 2015
  • Provdatum : 20 – 22 maj 2015
  • Examenscentra :
   • Lycée français Saint Louis Stockholm
   • Franska Skolan Stockholm
   • L’école du coin Stockholm
   • L’école buissonnière Stockholm
   • Institut français de Suède, Stockholm, kontakt : claudine.carlsson(at)diplomatie.gouv.fr
   • Högskolan Dalarna, Falun, kontakt : all(at)du.se
   • Hvifeldtska Gymnasiet Göteborg, kontakt: nicolas.jonchere(at)educ.goteborg.se
   • Katedralskolan Växjö, kontakt : sdj(at)utb.vaxjo.se
   • Malmö Borgarskola, kontakt: delf.dalf(at)malmoborgar.se
   • Franska Skolan Göteborg

November 2015

  • Provtillfälle DELF Junior – 4 nivåer. Provtillfälle DELF-DALF tout public – 6 nivåer.
  • Anmälningsdatum : 1 – 16 october 2015
  • Provdatum : 18 – 20 november 2015
  • Examenscentra :

   • Institut français de Suède, Stockholm, kontakt : claudine.carlsson(at)diplomatie.gouv.fr
   • Katedralskolan Växjö, kontakt: sdj(at)utb.vaxjo.se
   • Högskolan Dalarna, Falun, kontakt : all(at)du.se

För samtliga frågor gällande dessa examina, går det även bra att kontakta Claudine Carlsson, e-postadress : claudine.carlsson(at)diplomatie.gouv.fr

Rulla till toppen