Institut français de Suède organiserar regelbundet prov för diplom i franska som främmande språk : DELF, DALF, DELF Prim, DELF junior. Nästa provtillfälle äger rum mellan den  19 och 21 november 2013 i följande auktoriserade examenscentra : Växjö, Falun, Göteborg, Uppsala, Stockholm et Malmö.

 

 Vilket syfte har dessa examina ?

DELF och DALF styrker dina färdigheter i franska språket med utgångspunkt från Europarådets nivåer för språkkunskaper –  CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) : A1, A2, B1, B2, C1 och C2.

Det diplom du erhåller har en permanent giltighet och gäller hela livet ! Det utgör också ett värdefullt kompetensbevis för din yrkeskarriär.

DELF Prim vänder sig till skolelever (mellan 8 och 12 år) inskrivna i grundskola. DELF Prim ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.

DELF junior kan genomgås av skolungdomar inskrivna i grundskola eller gymnasium. Delf Junior ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.  

 

För närmare information

L’Institut français de Suède samordnar dessa examina i Sverige, men anmälan sker till respektive examenscentra.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till ansvariga vid respektive centra : 

  • Malmö : delf.dalf(at)malmoborgar.se
  • Uppsala : veronique.simon(at)fba.uu.se
  • Göteborg : nicolas.jonchere(at)educ.goteborg.se
  • Falun : all(at)du.se
  • Växjö : simine.djahanpanah(at)katedral.vaxjo.se
  • Stockholm : nathalie.hirschsprung(at)diplomatie.gouv.fr

För samtliga frågor gällande dessa examina, går det även bra att kontakta Nathalie Hirschsprung, e-postadress : nathalie.hirschsprung(at)diplomatie.gouv.fr

 

OBSERVERA sista anmälningsdatum : den 17 oktober 2013 !

Rulla till toppen