Du har avlagt masterexamen och vill fortsätta din utbildning? Du är intresserad av en internationell forskarkarriär? Varför inte förbereda en doktorsexamen i Frankrike? Här hittar du information som hjälper dig att orientera dig och undersöka möjligheterna!

 

För att anmäla dig till en doktorandutbildning, bör du:

  • ha avlagt examen på masternivå (i allmänhet 5 års högskolestudier);
  • kontakta en forskarskola (École doctorale – ED) eller konsultera en ämnesplattform (se nedan) för att undersöka möjligheterna inom de områden som intresserar dig. Du kan även föreslå ett ämne för din forskning;
  • forskarskolan hjälper dig att finna en lämplig handledare och diskuterar hur din vistelse kan finansierieras;
  • efter forskarskolans och handledarens godkännande, undertecknar doktoranden ett avtal och förbinder sig att acceptera vid forskningsinstansen gällande regelverk för doktorsavhandlingar – La Charte des thèses.

 

Gemensam doktorandutbildning – Cotutelle

En gemensam (ömsesidig) doktorandutbildning är ett samarbete mellan institutioner som gör det möjligt att bedriva forskarstudier under överinseende av två handledare vid två olika forskningsinstitutioner, varav en i Frankrike och en i annat land. De två handledarna ansvarar gemensamt för doktorandens arbete, och den senare är skyldig att bedriva sin forskning växelvis vid de två institutionerna. Avhandlingen försvaras i det ena av de två länderna och de formaliteter som är förenade med arbetet (exempelvis det språk på vilket avhandlingen författas och försvaras) fastställs vid undertecknandet av doktorandavtalet. Efter godkänd disputation utfärdas doktorsexamen av båda institutioner.

Information om avhandlingsarbete inom ramen för cotutelle-avtal: länk

Stödprogram för mobilitet erbjudna av Institut français de Suède: länk

 

Doktorandstudier i Frankrike (några siffror):

  • närmare 300 forskarskolor, fördelade inom 10 vetenskapliga huvudområden och ett 70-tal underområden
  • över 71 000 inskrivna doktorander (2011), varav 41% utländska medborgare
  • andel kvinnliga doktorander : 48%

 

Doktorandstudier i Frankrike (några siffror):

  • närmare 300 forskarskolor, fördelade inom 10 vetenskapliga huvudområden och ett 70-tal underområden
  • över 71 000 inskrivna doktorander (2011), varav 41% utländska medborgare
  • andel kvinnliga doktorander : 48%

 

Hur hittar jag en lämplig doktorandutbildning?

I nedanstående förteckning, vilken ej är heltäckande, presenteras olika franska forskningsstrukturer (forskningsinstitut, högt rankade laboratorier / excellence Labex…) vilka informerar om doktorandutbildningar i sina respektive hemsidor :

 

Allmän information om doktorandstudier i Frankrike ges även i följande sidor:

 

Förteckning över forskarskolor och andra forskningsstrukturer (tematisk översikt):

Samtliga vetenskapsområden:

Nanovetenskap, fysik, kemi, energi:

Materialvetenskap:

Informations- och kommunikationsteknologi:

Livsvetenskap / Life Science:

Agronomi, miljövetenskap, geovetenskap:

Humaniora, socialvetenskap, statsvetenskap:

Rulla till toppen