En ambition för det franska språket och flerspråkighet

Presidenten Emmanuel Macron har yttrat sin vilja att göra så att det franska språket får en större roll i världen. Under ambassadörskonferensen i augusti 2017 meddelade han om ett arbete som skulle påbörjas i syfte att ta fram en internationell strategi som främjar det franska språket och flerspråkighet. På Franska akademien den 20 mars i år gav Emmanuel Macron ett tal, efter att ett stort gemensamt arbete utförts. I talet meddelade presidenten att det franska språket numera talas mer utanför landets gränser och offentliggjorde en strategi för att stödja det franska språket och flerspråkighet både hemma och utomlands.

Ett dokument har skapats för att redogöra för de stora dragen i strategin, som innehåller 33 åtgärder för att ”Utbilda”, ”Kommunicera” och ”Skapa” på franska. Utmaningen är att göra det franska språket, som redan är det femte mest talade språket i världen, till ett av morgondagens största språk och en tillgång i globaliseringen. 

 

UTBILDA

Det första målet handlar om transmission. För att kunna prata franska måste det först läras ut. I detta avseende spelar skolor och universitet en viktig roll. Således åtar sig Frankrike att stödja utbildningssystem i fransktalande länder, framför allt i Afrika, för att möjliggöra för framtida generationer att lära sig franska. Frankrike åtar sig även att stärka det franska språkets plats i europeiska och internationella partners utbildningssystem.

 1. Samla resurser till fransktalande länder, framförallt till utbildningen av miljontals lärare som förmedlar det franska språket till nya generationer.
 2. Stärka multilingualism inom den fransktalande världen genom att stödja införandet av afrikanska språk för yngre elever.
 3. Uppmuntra staterna att införa undervisning i minst två främmande språk.
 4. Göra en ökad insats för den franska tvåspråkiga utbildningen.
 5. Stärka nätverket av franska gymnasier och ge dem möjlighet att kunna svara på den växande efterfrågan av fransk utbildning.
 6. Öka statusen och värdet av fransklärare världen över.
 7. Att under bättre förutsättningar ta emot ett ökande antal utlänningar.
 8. Uppmuntra franska universitet och högskolor att etablera sig utomlands eller att ta fram ett gemensamt diplom i samarbete med utländska lärosäten.
 9. Stödja skapandet av den ”digitala flerspråkiga fabriken”, den första inkubatorn avsedd för språkinlärning.
 10. Förbättra tillgången till det franska språket i Frankrike för de mest utsatta, framför allt flyktingar.

 

KOMMUNICERA

Det andra målet är att göra det franska språket till ett viktigt affärs- och kommunikationsspråk, samt öka det franska språkets närvaro inom diplomatin, internationellt, och inom globala nyhetsmedier. Ambitionen är även att det franska språket ska ge ökade chanser till arbete och andra möjligheter, och att det blir ett språk som folk väljer att kommunicera och sprida information på.

 1. Stödja tillväxten av CLOMS, sociala nätverk och samarbetsprojekt som involverar det franska språket.
 2. Starta en digital plattform för att ge lärare och studenter ett verktyg att komma åt pedagogiskt innehåll som de är i behov av.
 3. Bidra till att förbättra synligheten och tillgängligheten av franskspråkigt innehåll på internet.
 4. Utökandet, framförallt på internet, av nationell media samt utvecklingen av våra internationella medier.
 5. Hjälpa franskspråkig media genom att dubbla antalet utbildningar för journalister och genom att främja modellen för fri och oberoende information.
 6. Främja användningen av franska språket i företag utomlands.
 7. Stärka gemenskapen för fanskspråkiga ekonomiska aktörer.
 8. Stödja kontinentaleuropeiska lagar och normer på franska.
 9. Utveckla utbildning i franska som affärsspråk samt öka attraktiviteten av våra handelshögskolor och ekonomiutbildningar.
 10. Främja multilingualism inom den Europeiska unionen och internationella forum.
 11. Främja översättning.

 

SKAPA

Den tredje utmaningen är att göra det franska språket till skaparnas språk. Därför åtar sig Frankrike att uppmuntra spridningen av fransktalande artister, verk och intellektuella, i syfte att bredda utrymmet för franskspråkig kultur.

 1. Göra en ny ansats för vår kulturdiplomati.
 2. Återuppta exporten av fransk kulturindustri.
 3. Stödja fransktalande länders kreativa och kulturella industrier.
 4. Planlägga projekt som främjar rörligheten av scenkonst.
 5. Uppmuntra till skapandet av en Fransk akademi.
 6. Organisera ett forum för bokförlag på franska.
 7. Underlätta kulturell, konstnärlig och akademisk rörlighet.
 8. Integrera franskspråkig kultur i större utsträckning i franska skolor och universitet.
 9. Skapa ett ”Frankofonilaboratorium” på Château de Villers-Cotterêts år 2022 för att erbjuda ett rum för upptäckt av franskspråkiga kulturer, samt en debattplats för allmänheten och bostäder för skaparna.
 10. Skapa ett ”Frankofonihus” i Cité Internationale Universitaire de Paris år 2020, som en del av ett partnerskap med Agence Universitaire de la Francophonie.
 11. Organisera, under en hel säsong under 2020, evenemang och samarbeten för att öka medvetenheten kring afrikanska kulturer.
 12. Inrätta ett internationellt vältalighetsprov på franska.

Läs dokumentet här (på franska).

Lämna en kommentar

Rulla till toppen