Europeiska språkdagen 2023

Vad är Europeiska språkdagen?
Europeiska språkdagen, som firades för första gången i samband med Språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Nätverket Språkdagen består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans arrangerar vi ett språkcafé på Europahuset i Stockholm.

Vad händer den 26 september?
Språkcaféet äger rum från 9:00 till 15:00 och kommer att samla nästan 600 elever och ett tjugotal lärare.

Programmet:

  • Monter med olika europeiska språk: Institutioner erbjuder diskussioner, broschyrer, goodies och mycket mer!
  • Roliga och underhållande aktiviteter organiseras för att ge elever chansen att upptäcka eller återupptäcka olika språk
  • En frågesport delas ut till varje elev, med en fråga för varje språk som är representerat. För att lyckas i quizet måste eleverna besöka alla utställningsbås
  • Prisutdelningen för språktävlingen “Skapa en tecknad serie på ditt favoritspråk”
  • En monter där lärare kan hitta broschyrer, läroböcker och andra resurser för undervisning i främmande språk.

Språktävlingen “Skapa en tecknad serie på ditt favoritspråk”: Grattis till vinnarna!

Meddelande till lärare: Låt oss gå ännu längre!
Europeiska språkdagen fortsätter den 28 september på Europahuset där vi träffar och diskuterar om mobilitetsperspektiv i Europa med särskilt fokus på Erasmus+-programmet. Frankrikes, Tysklands, Italiens och Spaniens ambassader kommer att föreslå en rad konkreta åtgärder för att uppmuntra rörlighet till sina respektive länder när det gäller skolutbyten, yrkesutbildning och lärarrörlighet.

Läs mer på Europahusets hemsida.

Rulla till toppen