DELF och DALF examina

Institut français de Suède organiserar regelbundet examina i franska som främmande språk: DELF, DALF, DELF Prim och DELF junior. Institutet är samordnare för dessa examina i Sverige men anmälan sker till respektive examenscentra, se nedan:

 

Tio examenscentra i Sverige

 • Lycée français Saint Louis – Stockholm
 • Franska Skolan – Stockholm
 • Franska Skolan – Göteborg
 • L’école du coin – Stockholm
 • L’école buissonnière – Stockholm
 • Institut français de Suède – Stockholm
 • Högskolan Dalarna – Falun
 • Hvifeldtska Gymnasiet – Göteborg
 • Katedralskolan – Växjö
 • Malmö Borgarskola

Läs mer.

DELF och DALF erbjuder:

 • En nationellt och internationellt erkänd kunskapsnivå i franska
 • En permanent giltighet då examensbevisen kan utfärdas oberoende av varandra i samma  land, eller i olika länder, utan begränsning i tid
 • En ökad nationell och internationell mobilitet
 • En möjlighet för kandidaten att gradvis dokumentera sina framsteg i franska språket
 • Ett officiellt utbildningsbevis utfärdat av franska myndigheter som utgör ett komplement till elevens  skolbetyg eller innehavarens professionnella  meriter
 • En medverkan till ökade kontakter inom skola, högskola och yrkesliv
 • En förenkling av ansökningsformaliteterna till de franska universiteten för innehavare av examensbevis på B2-nivå

År 2014 anmälde sig sammanlagt 277 kandidater till dessa examina i Sverige  och genomgick dem med godkänt resultat. Antalet kandidater ökar varje år.

« Att endast tala ett språk är en begränsning och en smula  « banalt ». På arbetsmarknaden föredrar arbetsgivare att anställa en sökande som talar flera främmande språk framför en kandidat som endast behärskar ett. Framtiden förutsätter flerspråkighet: det kommer att vara lika  begränsande år 2020 att endast behärska ett främmande språk, som det var för tjugo eller trettio år sedan då man endast behärskade sitt modersmål. ”Michel Soignet.”

Rulla till toppen