French Institute Nordic Award

År 2020 lanserade de fyra franska instituten i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) FINA-priset: The French Institute Nordic Award. Syftet med detta pris är att främja kulturellt och vetenskapligt samarbete mellan Frankrike och de nordiska länderna samt belöna anmärkningsvärda prestationer på området.

Temat för 2022  är “havsforskning”
FN har beslutat att under 2021–2030 fokusera på havsforskning och hållbarhet: Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030). År 2020 inrättade Frankrike ett “Havsdepartementr” (Ministère de la mer), vilket visar att man vill jobba vidare med sin polära och maritima strategi. Dessutom ingår Frankrike och Sverige sedan 2017 i det « Svensk-franska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar » som innefattar havsområdet. Dessutom, kommer det internationella eventet One Ocean Summit att äga rum i Brest (Frankrike) i februari 2022. Slutligen arrangeras Sea Tech Week i Brest i september 2022.

Mot bakgrund av detta vill Frankrike förstärka sitt engagemang för havsforskning och stödja unga nordiska forskare på området.

2022 års upplaga av FINA-priset strävar även efter att lyfta fram de 17 globala målen för hållbar utveckling:

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Mål 14: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling.

Brest, en viktig plats för havsforskning i Frankrike
FINA-priset erkänner kvaliteten och betydelsen av vinnarens forskningsarbete. Priset åtföljs av en forskningsresa till i Brest, en viktig plats för havsforskning i Frankrike. Resan på så sätt blir en fortsättning på toppmötet One Ocean Summit i februari 2022 och Sea Tech Week i september 2022, båda anordnade i Brest.

Syftet med forskningsresan är att utveckla vetenskapligt samarbete mellan nordiska forskare och deras franska motsvarigheter. Resan äger rum under hösten 2022. Vinnarna kommer att kunna besöka laboratorier, på IFREMER, l’Institut Européen de la Mer, Campus Mondial de la mer och Station biologique de Roscoff etc. På programmet står även en dag i Paris med möten med t.ex. ambassadören för poler och sjöfartsfrågor, besök på havsministeriet, IRIS, European Centre for Marine Biological Resources, Sorbonne University, etc. Vistelsen kommer att äga rum första veckan i oktober 2022.

FINA-priset, ett pris för doktorander och unga forskare
Syftet med FINA-priset är att uppmuntra doktorander och unga forskare vars forskning är relaterad till haven. Villkoren för att ansöka är följande:

 • Att bedriva forskningsverksamhet inom en svensk institution (universitet, forskningsinstitut…),
 • För närvarande doktorand eller har haft doktorsexamen i mindre än två år,
 • Ha ett forskningsprojekt som är relaterat till havstemat (geografi, biologi, geologi, zoologi, oceanografi, energi, miljövetenskap, kemi, …),
 • Samtycker till att delta i forskningspresentationer som genomförs av de franska nordiska instituten.

Viktiga datum

 • 11 januari 2022: Öppning av ansökningsomgången i Sverige
 • 31 mars 2022: Sista ansökningsdag
 • 31 mars 2022: Namnen på vinnarna annonseras
 • 19 maj 2022: 
  • Tidig eftermiddag: Webinarium med de fyra nordiska vinnarna
  • Sent eftermiddagen: Prisutdelning av FINA-priset på Frankrikes residens (endast den svenska vinnaren)

Hur du ansöker :
Alla ansökningar måste göras online och på engelska på följande länk :
https://ifsuede.wufoo.com/forms/z5uswse0q8hcts/

Kontakt :
För frågor, vänligen kontakta science@ifsuede.com

 

 

Rulla till toppen