Föreläsning med Pr Jean Pierre Changeux på Kungl. Vetenskapsakademien

Den 6 september håller professor Jean-Pierre Changeux av Collège de France en förelasning om Allosteric modulation of brain receptors and drug design”. Anförandet är en del av den konferens om neurokemi som anordnas av Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Stockholms universitet.

 

Bakgrund till neurokemin:

« Neurokemin med angränsande vetenskaper är ett område av mycket stort och växande intresse inom såväl kemi som biologi och medicin. Symposiet avser att belysa senare tids forskning inom neurokemi i vid bemärkelse, med särskilt fokus på två områden: integrativ neurokemi (hur neurokemin samverkar med neurobiologin för att svara på frågor om hjärnans funktioner och felfunktioner) samt neuropeptiders roll vid signalering i hjärnan.

Inom fältet integrativ neurokemi kommer internationellt välkända forskare från USA och Europa att föreläsa. Vad gäller neuropeptiders roll vid signalering i hjärnan kommer forskare som givit viktiga bidrag till fältet och är verksamma i Sverige att föreläsa. Symposiet är öppet för alla intresserade men riktar sig framför allt till forskare verksamma inom medicinsk och naturvetenskaplig neurokemi, biokemi och biofysik. De inbjudna föredragshållarna från utlandet är alla synnerligen välkända och högt meriterade forskare ».

 

Datum : 6 september, föreläsningen med Pr Jean Pierre Changeux är från  kl. 10:40 till 11:10

Plats : Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A

Gratis registrering : https://form.jotformeu.com/form/31213318644346

Läs mer : https://www.neurochem.su.se

 

Rulla till toppen