Residensprogrammet Eva de La Gardie syftar till att stärka franskt-svenskt vetenskapligt samarbete inom både naturvetenskaplig och humanistisk, samhällsvetenskaplig forskning. Det första stipendiet går till Lena Maria Nilsson, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).

Institut français i Stockholm och Svenska institutet i Paris ansvarar gemensamt för Residensprogrammet. Det innebär en månads forskningsvistelse med bostad vid Svenska institutet i Paris samt medel för uppehälle och resor till, från och inom Frankrike.

Forskning kring hälsosamma livsstilar

Årets stipendiat Lena Maria Nilsson undersöker bland annat hur (en) traditionell samisk och norrländsk kost och livsstil påverkar folkhälsan. Ämnet är viktigt att studera medan det fortfarande finns kulturskillnader. Hennes forskning visar till exempel att västerbottniska kvinnor, som dricker mycket kokkaffe, har minskad risk att drabbas av bröstcancer.
I Frankrike kommer Lena Maria bland annat att möta franska experter (exempelvis vid International Cancer Research Centre, IARC i Lyon) för att utforska möjligheter att använda metoder och data för studier om mat- och vattensäkerhet bland urfolk i det norra cirkumpolära området.
Det finns ett starkt intresse för arktiska frågor i Frankrike som är observatörland i Arktiska rådet. Den 14 juni släpptes Frankrikes arktiska strategi (Feuille de route nationale sur l’Arctique). De franska ambassaderna i Norden anordnar också under 2016 en serie seminarier och öppna föreläsningar om förändringar i det arktiska området, The Changing Arctic.

Bakgrund: Residensprogrammet Eva de La Gardie

Eva de La Gardie, den första kvinnan som valdes in i Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, har gett sitt namn till Residensprogrammet. Det inrättades 2016 och är ett samarbete mellan Institut français i Stockholm och Svenska institutet i Paris som gemensamt utser stipendiaten.
Ansökan är öppen för forskare vid svenska universitet inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.
Nästa ansökningsomgång öppnas våren 2017.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen