Franska läroböcker delas ut till svenska högstadie- och gymnasieklasser tack vare ett samarbete mellan Institut français de Suède och Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB har beslutat att från och med läsåret 2017/2018 stödja ett pilotprojekt för att förse högstadie- och gymnasieklasser i franska med läroböcker i och på franska som publicerats i Frankrike. Målet med pilotprojektet är att stärka franskan som skolämne – dels genom att förmedla en högaktuell bild av Frankrike, dels genom att visa ett nytt sätt att undervisa i franska. Arbetsmetoderna lyfter fram muntligt samspel och användning av franska som arbetsspråk på lektionerna.

Det var 2015 som Institut français de Suède (IFS) tog det här initiativet efter ett stort antal kontakter med fransklärare i Sverige. Många av dem hade uttryckt en önskan om att undervisa med ett aktuellt och aktivt material.

Tack vare stödet från Crédit Agricole CIB kommer läroböckerna i och på franska att gå ut till 12 nya högstadie – och gymnasieklasser, totalt 260 elever, i olika delar av Sverige (bland annat Malmö, Örebro, Göteborg och Tingsryd). Listan över de skolor som deltar i pilotprojektet sätts samman efter en ansökningsomgång som IFS anordnar under första kvartalet varje år.

I samband med det tecknas ett ramavtal med skolans rektor. Året efter anordnar IFS ett test för en examen i franska som främmande språk, DELF. Om testet visar att pilotprojektet gett positivt resultat ska rektorn stegvis förse alla franskklasser med läroböcker som publicerats i Frankrike (en klass per år) samt väcka intresse för DELF-examen bland eleverna och deras föräldrar.

Lärarna i de utvalda klasserna blir erbjudna två kurser: en den 14:e augusti 2017 inför terminsstarten för att lära sig hur läroböckerna används och ytterligare en i februari 2018 för att få behörighet i att anordna DELF-tester.

För mer information om DELF, klicka här.

Lista över deltagande orter 2017–2018:

  • Malmö
  • Hallsberg (2 classes)
  • Örebro
  • Liljeholmen
  • Göteborg
  • Danderyd (2 classes)
  • Eslöv
  • Sollentuna
  • Tingsryd
  • Skövde

Läs mer.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen