GRÖN UTOPI 2023

Vill du få utlopp för dina tankar i diskussion och grupp?

Kanske vinna en resa till Bryssel eller Strasbourg och presentera ditt förslag för EU-medarbetare?

Då är GRÖN UTOPI något för dig!


Såhär går det till

Du som är student eller doktorand kan delta i GRÖN UTOPI som ett moment i en högskole- eller universitetskurs, genom din studentförening eller på eget initiativ, för att i grupp arbeta fram ett förslag på ett steg mot ett grönare och mer hållbart Europa. Du som är universitetslärare kan uppmana och handleda dina studenter.

Var med och tävla om chansen att åka till Strasbourg eller Bryssel för att presentera ditt förslag för företrädare för EU-institutioner!  

Efter vår första upplaga av GRÖN UTOPI, bjuder Franska Institutet i Sverige in till att delta i en hel säsong av hållbarhetstänk genom Grön Utopi 2023, som är ett bidrag till det fransk-svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar.

Vi erbjuder:

  • Chansen att vinna en resa till Bryssel eller Strasbourg med din grupp för att träffa företrädare för EU-institutioner
  • Möjlighet till finansiellt stöd för ditt evenemang inom GRÖN UTOPI
  • Franska Institutet i Sverige synliggör ditt deltagande i GRÖN UTOPI genom sina kanaler

Vi önskar att:

  • Du planerar ett mindre eller större evenemang för att starta reflektioner och diskussioner på ett tema kopplat till GRÖN UTOPI
  • Du, i grupp (2-3), drar inspiration från evenemanget för att skriva ett förslag för ett grönare Europa. Förlaget är ert bidrag till debattävlingen.
  • Du och din grupp deltar i debattävlingen i två delar: utslagstävling och final.

Vinnaren av GRÖN UTOPI 2022, Linnea Johansson, tilldelas diplom av
Frankrikes Ambassadör till Sverige, Etienne de Gonneville.


För att närvara vid finalen i GRÖN UTOPI, anmäl dig här nedan:

Har du frågor eller vill prata med oss om ditt deltagande? Hör av dig till: stockholm@campusfrance.org

Mer information om bakgrund och upplägg för projektet hittar du här.


Retour en haut