Fredagen den 26 januari överlämnade David Cvach -Frankrikes ambassadör i Sverige- LabelFrancEducation till Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Sedan 2012 har Europa- och utrikesministeriet i Frankrike delat ut denna utmärkelse i syfte att urskilja de bästa tvåspråkiga skolorna i världen. I dagsläget består nätverket av 209 skolor i 44 olika länder – varav två i Sverige hädanefter (med Franska Skolan i Stockholm) – som utbildar näst intill 95.000 elever i primär- och sekundärskolan.

Följande kritierier för märkningen LabelFrancEducation garanterar en tvåspråkig utbildning av hög kvalitet!

  • Minst 20 % av veckans skoltimmar ska ägnas åt undervisning i och på franska (med undervisning på franska i minst ett icke-språkligt ämne),
  • Närvaro av minst en franskspråkig lärare som avlagt en masterexamen eller en lärare (inom icke-språkliga ämnen) som har en examen – eller en certifierad nivå – i franska språket, 
  • Elevers deltagande i proven DELF (diplôme d’études en langue française) eller DALF (diplôme approfondi de langue française),
  • En franskspråkig miljö, som bedöms med avseende på skolans utbildningsresurser, samarbete med franska skolor, erbjudande av språkresor samt franskspråkiga och kulturella samarbeten.

LabelFrancEducation ger skolor möjligheten att erhålla tjänster (utbildningar, pedagogiska och digitala resurser…) men även att dela med sig och ta del av resurser och metoder vid regionala och globala forum eller på särskilda digitala plattformar.

Vi välkomnar Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg till vår värld på LabelFrancEducation och vi passar på att gratulera alla elever, lärare och alla ni andra som gjort detta möjligt!

Läs mer
labelfranceducation.fr

Lämna en kommentar

Rulla till toppen