Franskundervisning på ett nytt sätt i tio skolor.

Tio svenska skolklasser har fått läroböcker publicerade i Frankrike av Institut français de Suède. Syftet är att förnya elevernas bild av Frankrike genom en ny metod för franskundervisningen. Denna nya metod innebär att undervisningen är helt på franska.

Projektet skapades av Institut français de Suède efter att en fransklärare frågade om undervisningsmaterial helt på franska. Nu är hans klass på Tappströmsskolan på Ekerö en av tio som deltar i projektet. Om försöket är positivt ska skolans rektor gradvis förse alla franskklasser med läroböcker publicerade i Frankrike. Dessutom kommer eleverna att ta en examen i franska (DELF) på slutet av läsåret, en måttstock på projektets framgång.

Projektet är unikt och jag tror att eleverna kommer att känna sig utvalda.

Tappströmsskolans rektor Fredrik Jarny.

Läs artikeln i Mälarö Tidning.

Läroböckerna som används i år är « Les loustics » för låg- och mellanstadiet, « Adosphère » för högstadiet, och « Totem » för gymnasiet (Hachette FLE förlag). Den 17 augusti 2015 anordnades en fortbildningsdag där lärare som deltar i projektet fick undervisning i metoden. Fortbildningsdagen finansierades av Editions Hachettes FLE och Fortbildningsavdelningen av Uppsala Universitet.

Rulla till toppen