Genom att ge de franska universiteten och högskolorna möjlighet att utöka antalet kurser som ges på engelska, har högskolereformen som infördes i lag den 22 juli 2013 i än högre grad öppnat dörrarna till de franska universiteten för utländska studenter.

 

Universiteten kan hädanefter erbjuda fler kurser på engelska (eller på andra språk än franska) bland annat för utbildningar som ges inom samarbetsavtal med utländska högskolor, eller i gränsregioner vars upptagningsområde ofta överskrider nationsgränserna.

 

Även om förkunskaper i franska  inte är obligatoriska för att studera i Frankrike, förutser lagen att högskoleutbildningens målsättning skall vara att samtliga studenter bör kunna behärska två främmande språk vid sidan av franska. För utländska studerande betyder detta att högskolorna skall begagna sig av sina samtliga resurser för att uppnå målet att studenterna skall lära sig franska, eller fördjupa kunskaperna i språket, under sin studievistelse i landet.

 

Frankrike erbjuder en hög nivå inom forskning, vilket antalet Nobel-pris, Fields medaljer och tilldelningen av Europeiska forskningsrådets pris vittnar om ; landet kan följaktligen känna stolthet över framgångarna inom grundforskningen vid de stora forskningsintensiva företagen.

« Research must not only be a source of pride for our country, but also a key to its future », understryker Geneviève Fioraso, Högskole- och forskningsminister, under en intervju för tidskriften CNRS International.

 

Sammanfattningsvis innebär införandet av denna åtgärd att kursprogrammen inom naturvetenskap och teknologi  blir mera attraktiva för  studerande världen över, då ett flertal bland dessa hade en tendens att välja andra studieländer än Frankrike på grund av språkbarriären.

Läs  hela  intervjun med Genevièvre Fioraso , sid 6 och 7 : https://www.cnrs.fr/fr/pdf/cim/CIM30.pdf

Rulla till toppen