Anmälan till den internationella urvalet vid ENS Ulm kan ske fram till den 7 mars 2014.

Antagna kandidater kan erbjudas ett tjugotal stipendier med en längd av 2 till 3 år för studier på masternivå inom humaniora och naturvetenskap. Urvalet av stipendiater sker genom muntliga och skriftliga prov.

Det internationella urvalet är ett flaggskeppsprogram för internationalisering av Ecole normale supérieure. Stipendierna, vars belopp uppgår till 1000 € per månad under en period av 2 till 3 år, ger högpresterande studenter möjlighet att förbereda en Master och erhålla ENS eget utbildningsbevis (diplôme ENS). De kan även söka stipendium för avhandlingsarbete i Frankrike efter avslutat program.

För närmare information (på engelska).

Kalender 2014 (på engelska) 

Rulla till toppen