Internationella naturlivsdagen 2020

Den internationella naturlivsdagen 2020 firas den 3:e mars runtom i världen på temat ”Behållning av alla former av liv på jorden”. 2020 är ett år då biologisk mångfald och hållbar utveckling står i centrum för en rad olika evenemang.

I samband med firandet av naturlivsdagen har Franska institutet gett ordet till forskare för att belysa värdet av biologisk mångfald och vikten av hållbar förvaltning för både människor och och vår planet samt varför ”behållning av alla former av liv på jorden” är livsviktig.

Lyssna på Ulf Johansson och Camilla Liénarts podcasts:

Ulf Johansson är svensk forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Han är ansvarig för fågelsamlingarna på museet och samarbetar direkt med det franska nationella museet för naturhistoria i Paris. Hans forskningsområde är utvecklingen av förhållandet mellan fåglar. Han studerar även släktband hos olika typer av fåglar samt deras biogeografi, med andra ord var de har utvecklats och hur de spridits till olika delar av planeten. Ett av hans expertisområden går ut på att försöka förstå hur fåglarna överlevde den stora massutrotningen för 66 miljoner år sedan, då dinosaurierna dog ut. Klicka här för mer information om Ulf Johanssons forskning.

Obs. Ulf Johanssons podcast är på engelska.

 

Camilla Liénart är forskare i marinbiologi och biogeokemi vid Stockholms Universitet. Hon arbetar i samarbete med Bordeaux Universitet. Hennes forskning fokuserar på de långsiktiga effekterna av miljöförändringar (särskilt klimatförändringar) på havsorganismer och i större skala på ekosystem och deras funktion. Camilla Liénart har särskilt intresserat sig för kost och den allmänna “hälsan” hos blåmusslan i Östersjön.

Obs. Camille Liénarts podcast är på franska.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen