Jordbruk och jordbruksforskning i Sverige

Den vetenskapliga avdelningen på Franska institutet presenterar nu en studie som handlar om jordbruk och forskning på jordbruksområdet i Sverige.

Det svenska jordbruket skiljer sig mellan olika delar av landet och är heterogent fördelat i relation till klimatförhållandena. Vete, raps och andra spånadsväxter liksom sockerbeta är vanliga i södra Sverige medan korn, havre och skogsbruk är mer förekommande i norra delen av landet. Mjölkproduktionen dominerar fortfarande det svenska jordbruket även om produktionen har minskat sedan 1950-talet.

En ambitiös politik har sedan 1990-talet verkat för att stärka det ekologiska jordbruket. Målet var att 20% av den totala jordbruksmarken skulle ha certifierats som ekologisk år 2020. Detta mål uppnåddes redan år 2018 då 20,29% av landets totala jordbruksareal användes till ekologisk produktion.

I Sverige är flertalet institutioner och statliga myndigheter ansvariga för jordbruket medan den agronomiska forskningen bedrivs vid olika universitet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och forskarcentrum så som RISE i spetsen.

Ladda ner hela versionen av studien här.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen