Frankrikes ambassader i nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge, Sverige), organiserade i samarbete med Campus France Paris den 13 maj 2013 för första gången en nordisk dag – Journée Nordique Campus France – i Paris.

journee-campus-france

Det främsta syftet med denna temadag var att ge medverkande nordiska och franska högskolor möjlighet att möta sina samarbetspartners och på så sätt stärka sitt utbyte, eller utveckla nya bilaterala relationer. Med hjälp av presentationer och rundabordssamtal, redogjorde deltagarna för högskolesystemen i respektive länder (franska och nordiska) och gav exempel på framgångsrika samarbetsprojekt och partnerskap.

Temadagen gav även tillfälle att belysa ett av studenternas främsta syften med studievistelsen i Frankrike inom ramen för samarbetsavtal, nämligen möjligheten att förbättra sin språkkompetens alternativt lära sig ett helt nytt språk som de kan dra nytta av i sin framtida yrkesutövning.

Ett trettiotal nordiska samt ett sextiotal franska högskolor kunde därefter « kasta loss » och fritt diskutera förutsättningarna för nya utbyten under mer än 200 efterföljande personliga samtal!

journee-nordique-2

Rulla till toppen