Tillsvidareanställning från den 1 september 2018

Beskrivning av arbetsplatsen

L’Institut français de Suède är knutet till Frankrikes ambassad i Sverige (Stockholm). Verksamheten täcker kultursamarbeten och verksamhet på uppdrag av ministeriet för Europa och utrikesfrågor inom följande samarbetsområden:   

 • Forskning och högre utbildning
 • Språk och utbildning
 • Kultur

Som ett led i detta uppdrag, genomför Institut français de Suède i samarbete med sina svenska partners projekt och evenemang: filmvisningar, konserter, föreställningar, utställningar, konferenser, debatter, utbildningar, framtagande av pedagogiska resursmaterial, omvärldsbevakning, mobilitetsprogram etcetera.

Den franska organistationen Campus France representeras i Sverige av enheten för högre utbildning vid Institut français de Suède som arbetar för att främja fransk högre utbildning, utveckla nätverket France Alumni Suède och bidra till goda bilaterala relationer inom högre utbildningssamordning.

Enheten för högre utbildning vid Institut français de Suède har i detta syfte tre uppdrag :

 • Informera studenter i Sverige om möjligheter till högre utbildning i Frankrike samt lärosäten för högre utbildning i Sverige och Frankrike om möjligheter till akademiskt samarbete
 • Hjälpa franska och svenska lärosäten som söker samarbeten eller partnerskap för att inrätta dubbeldiplom eller stärka samarbeten för undervisande och forskande perosnal (särskilt på master- och forskarnivå)
 • Organisera främjandeevenemang, konferenser och utbyten, samt nätverksevenemang och seminarier för yrkesverksamma    

Beskrivning av tjänsten

Under ledning av vetenskaps- och universitetsattachén får du ansvar för Espace Campus France i Stockholm. Din uppgift blir att i enlighet med Institut français de Suèdes verksamhet utforma och genomföra projekt för akademiskt samarbete samt för att främja högre utbildning i Frankrike.  Verksamheten kan vara i samarbete med Institut français i de nordiska och de baltiska länderna.

Arbetsuppgifter

 • Föreslå och organisera, även logistik, kring evenemang för att främja högre utbildning i Frankrike (informationsdagar på universitet och gymnasium, studiemässor, konferenser, seminarium …)
 • Följa utvecklingen i Sverige och skriva sammanfattningar som tar upp frågor som rör det svenska systemet för högre utbildning och utvecklingen på området
 • Kommunikation för Campus France Sverige med ansvar för webbplatsen för Campus France Sverige (www.sverige.campusfrance.org) samt andra kommunikationsverktyg (Facebook och Twitter samt nyhetsbrev)
 • Utöka och animera Campus France Sveriges nätverk för kontaktpersoner vid lärosäten för högre utbildning « Correspondants Campus France Suède ».
 • Utöka och animera nätverket France Alumni Suède och uppdatera nätverkets webbplats (https://www.suede.francealumni.fr)
 • Vägleda svenska studenter som är intresserade av högre utbildning i Frankrike : ta emot studenter på IFS, presentera studier i Frankrike i gymansium och på universitet (i tjänsten ingår resor inom hela Sverige)
 • Ansvar för kontakt med Campus France i Paris (exempelvis budget, indikatorer, statistik)
 • Hålla översikten över examenssamarbeten mellan franska och svenska lärosäten uppdaterad
 • Bistå attachén för forskning och högre utbildning med att ta nödvändiga kontakter samt att organisera franska besöksgrupper i Sverige och svenska besök i Frankrike
 • Delta i uppdatering av webbsidor som rör vetenskap och högre utbildning på webbplatsen för Institut français de Suède i samarbete med kommunikationsansvarig för IFS
 • Översättning och korrekturläsning av texter (franska/svenska)

Utbildning

Eftergymansiala studier : 4/5 år

Erfarenhet

God kännedom om svensk och fransk högre utbildning och forskning krävs. Erfarenhet av webbadministration och publiceringsverktyg (Photoshop, InDesign) är meriterande.

Språk

Nivå C1 för såväl skriftlig som muntlig nivå i svenska och franska

Personliga egenskaper

 • Förmåga att ta initiativ, organisera projekt och skapa kontakter
 • Kunna arbeta självständigt såväl som i grupp
 • Skriva rapporter och analytiska texter, förmåga att förmedla information

Ansökan

Sök tjänsten genom att skicka motiveringsbrev och CV på franska senast den 15 maj 2018 till secretairegeneral@ifsuede.com

Frågor

För information om tjänsten vänligen kontakta Sandrine Testaz, vetenskaps- och universitetsattaché, på sandrine.testaz@diplomatie.gouv.fr eller på telefon +46 84 595 382.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen