Inom ramen för Nobelmuseets internationella filmfestival Film & Science, presenterar Institut français de Suède lördagen den 5  oktober kl 17.30 dokumentären Seeds of Hunger. Filmen, som ges i engelsk version, behandlar problem förenade med livsmedelsförsörjningen i världen, den exponentiella ökningen i råvarupriserna samt deras orsaker. Den relaterar de politiska val och de marknadskrafter som styr detta område och deras roll i produktion och distribution av livsmedel.

Visningen följs av en diskussion (delvis på engelska) med den franske experten och forskaren Damien Conaré, innehavare av UNESCO:s professur “Alimentations du monde” vid Montpellier SupAgro och Flora Hajdu, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De kommer att deltaga i en dialog  med publiken kring de ämnen som behandlas i dokumentären.

Karin Wegsjö, filmare och konstnärlig ledare för Film & Science, och Henri Sprimont, doktor i veterinärmedicin och vetenskapsattaché för den fransktalande delen av Belgien, är moderatorer under denna diskussion.

 

Damien Conaré deltar också i den paneldebatt i slutet av kvällen (19.15-20.30) då ett antal forskare, vetenskapsjournalister och filmare spanar in i klimatframtiden och har visioner för hur en upptäckt eller åtgärd i Alfred Nobels anda skulle kunna ta oss ur klimatkrisen och in i framtiden.

 

Den internationella festivalen Film & Science vid Nobelmuseet är ett diskussionsforum för aktuella frågor. Sedan sin tillkomst 2010, har denna oberoende festival som målsättning att öka allmänhetens medvetenhet om vetenskapens roll i vårt samhälle. Film & Science presenterar de senaste innovationerna och aktuell vetenskaplig forskning i syfte att motivera allmänheten att uppdatera sina kunskaper. Varje film föregås av en inledning och följs av en diskussion med publik och inbjudna experter.  

 

Visningen är ett samarbete mellan Institut français de Suède, Nobelmuseet och flygbolaget Air France.

 

 

air-france NmuSv blanc1756
Rulla till toppen