Sedan 1901 utdelas Nobelpriset varje år till personer «som under det gångna året gjort mänskligheten den största nyttan» genom uppfinningar, upptäckter eller framsteg.

Efter tillkännagivandet av pristagarnas namn i oktober 2014, mottar de sina utmärkelser under årets officiella ceremoni den 10 december 2014.  Nobels fredspris utdelas i Oslo, under det att övriga  Nobelpriser i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och ekonomi utdelas i Stockholm.

Två fransmän återfinns bland 2014 års Nobelpristagare : Patrick Modiano och Jean Tirole.

Den 9 oktober tilldelades Patrick Modiano Nobelpriset i litteratur för « den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld». För närmare information om Patrick Modiano och hans verk:

Den 13 oktober tilldelades Jean Tirole Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, i regel benämnt « Nobelpriset i ekonomi » för sin analys av marknadsmakt och reglering.

En evenemangskalender för Nobelpriset 2014 kan återfinnas nedan.

För närmare information, se Nobelprisets officiella hemsida : www.nobelprize.org

Onsdag 10 december : Nobelprisceremonin och Nobelbanketten

Vid den officiella prisutdelningen den 10 december, på Alfred Nobels dödsdag, presenteras pristagarna och deras forskning. Därefter utdelar Kung Carl den XVI Gustaf Nobeldiplomet samt Nobelmedaljen till var och en av pristagarna. Evenemanget direktsändes i Sveriges Television.

Prisutdelningen följs av en bankett med 1300 gäster, vilken sedan år 1934 är förlagd till Stockholms stadshus.

Se tidigare Nobelbanketters menyer : www.nobelprize.org

De franska pristagarnas program under Nobelveckan (6-12 december)

Nedan angiven information är hämtad från Nobelprisets officiella hemsida. För närmare upplysningar, se : www.nobelprize.org

6 december 

 • kl 12.00 : presskonferens i närvaro av Patrick Modiano, Svenska Akademien, Börssalen

7 december

 • kl 09.00 : presskonferens i närvaro av Jean Tirole, Kungl. Vetenskapsakademien
 • kl 17.30 : föreläsning av Patrick Modiano, Svenska Akademien, Börssalen

8 december

 • kl 09.00 : föreläsning av nobelpristagarna i fysik, kemi och ekonomi. Deltagande av Jean Tirole (em), Stockholms universitet, Aula Magna (öppen föreläsning)
 • kl 19.00 : Nobelkonsert, Stockholms Konserthus

9 december

 • kl 09.30-17.00 : Nobel Week Dialogue, Stockholm City Conference Center

10 december :  Prisutdelningsceremoni och bankett

 • kl 16.30 : Prisutdelningsceremoni i Stockholms Konserthus
 • kl 19.00 : Nobelbankett i Stockholms stadshus
 • Hela dagen (kl 11.00-18.00) : Nobeldagen högtidlighålles på Nobelmuseet

11 december

 • kl 19.30 : Galamiddag på Kungl. Slottet

 

2014 års Nobelpristagare

 • Nobelpriset i fysiologi eller medicin, tillkännagivet den 6 oktober : John O’Keefe, May-Britt Moser, Edvard Moser
 • Nobelpriset i fysik, tillkännagivet den 7 oktober : Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura
 • Nobelpriset i kemi, tillkännagivet den 8 oktober : Eric Betzig, William Moerner och Stefan Hell
 • Nobelpriset i litteratur, tillkännagivet den 9 oktober : Patrick Modiano
 • Nobels fredspris, tillkännagivet den 10 oktober: Malala Yousafzai och Kailash Satyarthi
 • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, tillkännagivet den 13 oktober : Jean Tirole
Rulla till toppen