ÖMSE-stipendiat presenterar doktorsavhandling

På tisdag den 6 december presenterar Juan Pablo Parra Martinez, doktorand inom cotutelle-avtal mellan Université du Maine (Le Mans) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH, Stockholm), sin doktorsavhandling på KTH. Disputationen är öppen för allmänheten. Disputationen äger rum på tisdag den 6 december 2016, kl. 10:00, i sal F3, KTH, Lindstedsvägen 26, Stockholm. 

”On multilayered system dynamics and waves in anistoropic poroelastic media”

Juan Pablo Parra Martinez arbetar sedan 2012 med hur materialegenskaperna i ett flerskikt-system beter sig. Forskningen kan tillämpas på utveckling av nya paneler och delar inom bil-, flygtekniks- och sjöfartsindustrin.
Parra Martinez har under de senaste fyra åren arbetat vid laboratorierna LAUM –UMR CNS 6613 (Université du Maine) och MWL / Center for ECO2 Vehicle Design (KTH).

L’Institut français de Suède glädjer sig över att ha gett Juan Pablo Parra Martinez stöd genom mobilitetsprogrammet ÖMSE och lyckönskar honom till att ha avslutat sin doktorsavhandling.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen