Parcoursup: Anmälan till läsåret 2018/2019

Den 15 januari öppnade Parcoursup.fr – en ny webbplats för dig som vill söka till första året på en fransk eftergymnasial grundutbildning. Parcoursup ersätter den tidigare webbplatsen Admission post-bac (APB).

Den nya webbplatsen har tagits fram för att förenkla tillträdet till högre utbildning.

Parcoursup riktar sig till elever som går sista året på gymnasiet och som planerar att läsa vid en högskola eller universitet i Frankrike läsåret 2018/2019. Anmälan till merparten av franska grundutbildningar (Licence, BTS …) är via Parcoursup.

Du som läser vid ett gymnasium i Sverige ansöker också via Parcoursup

Webbplatsen öppnar den 15 januari med en informationsfas. Från den 22 januari till den 13 mars (18:00) kan du anmäla dig till utbildningar genom att lista tio utbildningar du önskar (utan att ranka dem). Sedan har du fram till den 31 mars att sammanställa din ansökan och bekräfta dina val. 

Svar om antagning skickas från och med den 22 maj.

Kalender – viktiga datum Parcoursup

Studieupplägg

I Frankrike erbjuds sällan fristående kurser, istället söker du in till program som leder fram till en examen. På grundnivå: Licence, BTS, DUT. Inom ramen för ditt program har du möjlighet att välja mellan olika kurser och inriktning.

Läsåret är indelat i två terminer. Det börjar i september och sträcker sig fram till juni. Programmen har sällan antagning till vårterminen.

Antagningskrav

För att du ska kunna bli antagen, krävs det i allmänhet att du har godkända gymnasiebetyg.

Några högskolor, särskilt Grandes écoles eller andra privata högskolor, har egna ansöknings- och urvalsförfarande så kallade concours.

Kontrollera vad som gäller för just det program du är intresserad av via lärosätets webbplats eller genom att kontakta antagningsenheten (du hittar kontaktuppgifter på webbplatsen under sektionen ”Inscriptions” eller ”Admissions”) alternativt internationella enheten (”International”) vid högskolan/universitetet du söker till. 

Språk

Franska högskolor/universitet vill oftast att du kan visa ett intyg på dina kunskaper i franska. Men kraven kan variera från en utbildning till en annan och det är därför klokt att i förväg kontakta lärosätet. Institut français de Suède anordnar regelbundet språktester i franska (DELF, DALF).

Vad kostar det?

Ansökan via Parcoursup är gratis. 

Inskrivningskostnaden för att läsa Licence vid ett statligt universitet var läsåret 2016-2017 EUR 184 per år. Vid privata högskolor är ofta inskrivningsavgiften högre. Den varierar mellan olika lärosäten. Kontakta lärosätet för mer information och för att fråga om eventuella stipendiemöjligheter!

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2865

Ansökan L2, L3, Master

Du som redan har en universitetsexamen eller akademiska meriter och som vill läsa andra eller tredje året på Licence (L2, L3) söker inte via Parcoursup. Istället kontaktar du antagningsenheten (”Inscriptions” eller ”Admissions”) alternativt internationella enheten (”International”) vid högskolan/universitetet du söker till.

Frågor?

Campus France är en fransk myndighet. Vi finns på franska ambassaden/Institut français de Suède (Stockholm) och kan hjälpa dig med information om kursutbud, ansökning etcetera. Du kan kontakta Campus France på svenska, franska eller engelska: stockholm@campusfrance.org

Lämna en kommentar

Rulla till toppen