Paris citeras i QS rankinglista över bästa studiestäder i världen

För andra året i rad, placerar sig Paris i toppen av QS (World University Ranking) lista över de 50 bästa studentstäderna i världen.

 

Förklaringen är att den nya rankingen baseras på originella kriterier. Medan de klassiska listorna i huvudsak grundat sig på akademiska kriterier, inkluderar den nya klassificeringen även studerandebefolkningens storlek (såväl den inhemska som den utländska), livskvalitet, arbetsgivarnas syn på de studerande och deras högskoleexamina, studieavgifter och levnadsomkostnader (d v s vad man i anglosaxiska länder brukar kalla för « tillgänglighet »). Det kontinentala Europa åtnjuter « mera rättvisa system på det sociala planet än de engelskspråkiga länderna », säger Danny Byrne, ansvarig för en av QS större hemsidor.

 

Studentlivets fördelar utgör ett plus för de franska universiteten, vilka har tagit ett stort antal initiativ i form av informationsmöten, kontaktskapande verksamheter mellan studerande och lärare och internationella fadderskap i syfte att förbättra mottagandet, studievillkoren och uppföljningen av studenterna. De studerande har tillgång till billiga studentrestauranger och i högre utsträckning än i andra länder även tillgång till särskilda studentbostäder.Organisationerna CROUS (Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) och CIDJ (Centres d’information et de documentation jeunesse) utgör välstrukturerade nätverk för information om utbildningar och erbjuder hjälp att hitta bostad, arbete, mm. Den goda nivån på utrustning, bl a data och wifi, omnämns även i klassificeringen.

 

Kostnaden för studier vid franska statliga universitet utgör också en viktig faktor inom denna ranking. Inskrivningsavgifterna uppgick för för höstterminen 2013 till 181 euros på kandidatnivå och till 250 euros på masternivå.I Storbritannien, fick man räkna med omkring 11 000 euros respektive 14 000 euros för studier på motsvarande nivå. Till detta kommer ett brett spektra av offentligt finansierade bidrag: stipendierna är fler och omfattar även studerande från medelklassfamiljer. Social- och sjukförsäkringen, samt speciella tilläggsförsäkringar för studerande (mutuelles étudiantes), garanterar medicinsk vård till mycket ringa kostnad.

 

Dessutom är utexaminerade studenter från Paris universitet och högskolor populära bland internationella arbetsgivare. Det är sant att den franska huvudstaden och dess omgivande region har ett tätt nätverk av innovativa företag med vilka högskolorna samarbetar.  Det finns också ett ojämförligt stort urval av studieinriktningar och högskolor av främsta kvalitet, såsom Ecole normale supérieure, Ecole polytechnique, Université Pierre et Marie Curie, Sciences-Po, Paris-Sorbonne…m fl (1) Med sammanlagt sexton högskolor rankade bland världens främsta 500, slår Paris samtliga övriga städer.

 

En annan fransk regionhuvudstad, Lyon (Frankrikes andra stad när det gäller antalet studerande) figurerar även i rankinglistan, där den upptar plats 41. Den första nordiska staden är Köpenhamn (på 20e plats), med i övrigt Stockholm (på 27eplats), Helsingfors (på 47eplats) och Oslo (på 48e plats).

 

För närmare information, se : topuniversities

 

(1) Ecole normale supérieure: forskningsförberedande högskola inom naturvetenskap, social- och litteraturvetenskap, Ecole Polytechnique: teknisk högskola, Pierre et Marie Curie: naturvetenskapligt inriktat universitet, Paris-Sorbonne: universitet med litterär inriktning, Sciences-Po: statsvetenskapliga institutet i Paris

 

Rulla till toppen