Remue-méninges 17 mars: Kvinnor inom tech

Remue-méninges 17 mars
Kvinnor inom tech – nuläge, framtidsperspektiv och åtgärder att vidta

Är du intresserad av jämställdhetsfrågor, teknik och utbildning?
Anmäl dig till vårt fransk-svenska webbinarium om kvinnors plats i tech-branschen! 

Vad är “remue-méninges”? 
Remue-méninges, det franska ordet för brainstorming, är även namnet på den öppna diskussionsgrupp som Franska Institutet organiserar årligen. En representant från en fransk institution/organisation/universitet diskuterar ett vetenskapligt ämne med en representant från en svensk institution/organisation/universitet. Syftet med diskussionen är att tillgängliggöra vetenskapliga ämnen för allmänheten så att vi på ett bättre sätt kan förstå vår omvärld!

Kvinnor inom tech i Frankrike och Sverige: nuläge, framtidsperspektiv och åtgärder att vidta
Som en fortsättning på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2022 anordnar Franska Institutet ett webbinarium om kvinnors plats i tech-branschen. 

Trots att det finns många kvinnliga pionjärer på området är de idag starkt underrepresenterade, där endast 30% av alla anställda inom den tekniska sektorn uppges vara kvinnor. Denna underrepresentation ökar dessutom när det gäller andelen specialister inom teknikområdet, där kvinnor i Europa endast utgör 18 %.

Webbinariet är ett tillfälle att diskutera kvinnors tillgång till teknikyrken, utmaningarna i att öka antalet yrkesverksamma kvinnor på området, hinder för kvinnors framgång och integration i teknikyrken, framtidsutsikter och åtgärder som bör vidtas. Det fransk-svenska perspektivet på ämnet kommer även att öppna upp diskussionen på europeisk nivå och ge insikt i metoder och god praxis i respektive land.

Remue-méninges faller inom ramen för det förnyade fransk-svenska samarbetsavtalet från 7 juni 2019 som berör EU-frågor och har som mål att uppdatera ländernas strategiska partnerskap för innovation och gröna lösningar. Samarbetsavtalet uppmuntrar till initiativ som ökar jämställdhet inom den vetenskapliga sektorn, särskilt på det tekniska området.

Detta evenemang strävar även efter att lyfta fram de 17 globala målen för hållbar utveckling:
Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Mål 10: Minska ojämlikheter inom och mellan länder


PANELISTER: 

Muriel Salle: “Varför är det så få kvinnor inom tech-branschen? Könsstereotyper och studievägledning: “fallet med den franska skolan”

Muriel Salle är unversitetslektor och historiker vid Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2 och Sciences Po Lyon. Hennes forskningsområden är kvinno- och genushistoria samt medicinhistoria.

Parallellt med sin lärarverksamhet är Muriel Salle medansvarig för uppdraget Egalités vid Institut d’Etudes Politiques i Lyon och huvudansvarig för den professionella frågan “Culture de l’Égalité Filles/Garçons” (Jämställdhetskultur mellan flickor/pojkar) vid Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education de Lyon, samt ansvarig för avsnittet “Hälsa” i tidningen Femmes ici et Ailleurs. Sedan 2010 är Muriel Salle även ansvarig för Aspasie-fonden för kvinno- och genushistoria i utbildningen.

 
Delphine Remy-Boutang: “Digital Women’s day”

Delphine Rémy-Boutang är grundare av Journée de la Femme Digitale (den digitala kvinnodagen), som syftar till att främja kvinnor inom det digitala området i Europa och Afrika. Hon är även grundare av Margaret Foundation (Margaret-stiftelsen), vars mål är att öka antalet kvinnor inom den digitala sfären och öka medvetenheten om ny teknik från och med gymnasiet.

Delphine Rémy-Boutang började sin karriär på IBM och grundade sedan konsultbyrån “The Bureau” för digital strategi och som hon idag driver. Delphine Rémy-Boutang är medlem i digitala rådet i regionen Ile-de-France (Frankrike).

Enligt tidningen L’express utsågs hon till en av de 20 mest inflytelserika kvinnorna i Frankrike 2013. År 2015 valdes hon till Femme en Or Digitale och 2018 var hon en av de 20 nyckelpersonerna i den franska teknikbranschen enligt tidningen Pépites Tech.

Anna-Lena Wretman: “Digitalisering driver stora förändringar i kundbeteende – därför behöver vi fler kvinnor inom teknik”

Efter fyra år som vd för Swish, Sveriges ledande betalapp med över sju miljoner användare, är Anna-Lena Wretman nu vd för Fundler; ett företag som specialiserar sig på artificiell intelligens och sparande.

Anna-Lena Wretman har en lång erfarenhet inom teknikindustrin. Hon har sedan många år tillbaka varit intresserad av teknik och vill framför allt ta reda på vad tekniken kan göra för samhällets och individens utveckling.

Anna-Lena Wretman har utsetts till Årets digitala personlighet 2019 av tidningen Fokus.

 

 

Lina Bertling Tjernberg: “Erfarenheter från ett diversifierat ledarskap och akademiska vägval inom energisektorn”

Dr. Lina Bertling Tjernberg är professor i elnätsteknik vid KTH, Kungliga tekniska högskolan, och är chef för KTH:s energiplattform. Hon har tidigare varit professor vid Chalmers tekniska högskola 2009-2013 och vid det nationella elnätet 2007-2009. Hon disputerade i elektriska kraftsystem vid KTH 2002. Hon har tre vistelser i Nordamerika i ryggen där hon forskat bland annat på University of Saskatchewan 2000, University of Toronto 2002/2003 och på Stanford University 2014. Hennes forskning och undervisning är inriktad på utvecklingen av det framtida hållbara elnätet med särskilt intresse för tillförlitlighetsanalys, förebyggande underhåll och tillgångsförvaltning.

Dr Bertling Tjernberg är senior medlem av IEEE och är en framstående föreläsare för IEEE PES. Hon har tilldelats utmärkelsen Årets kraftkvinna 2021, som delas ut av den svenska energiministern. Hon har suttit i styrelsen för IEEE PES (2012-2016), varit ordförande för den svenska PE/PEL-avdelningen (2009-2019) och  redaktör för IEEE Transactions on Smart Grid Technologies. Hon är medlem av styrkommittén för IEEE ISGT Europe, ISGAN Academy of Smart Grid, den nationella kommittén för CIRED och hon ingår för närvarande i expertpoolen för EU-kommissionen för forskningsprogrammet HORIZON Europe. 

När och hur?

Några ord om arrangören:

“Remue-méninges: kvinnors plats i tech-branschen” anordnas av Franska Institutets avdelning för vetenskapligt och akademiskt samarbete.

Franska institutet tar upp franska och svenska röster från debatter som förs runt om i världen, med utgångspunkt i en nära koppling mellan humaniora och samhällsvetenskap, idédebatt och populärvetenskap.

Franska Institutet (Institut français de Suède) har som uppdrag att främja vetenskapligt och akademiskt samarbete, kultur- och konstnärligt samarbete och högre utbildning i Frankrike  (Campus France Sverige). Institut français de Suède (Franska Institutet) ligger i Stockholm och är en av avdelningarna på Frankrikes ambassad.

För mer information om vetenskapliga nyheter, följ oss på Twitter @ScienceFR_SE

Frågor?

Kontakta oss på: science@ifsuede.com 
Anmälningslänk: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hTtW2yCmQh-Ij0D4ki5Sug 

Rulla till toppen