Résidence Eva de la Gardie: November i Paris!

Är du forskare vid en svensk institution, har kontakter eller relationer med Frankrike och vill åka till Paris för att forska?

Ansök till Eva de la Gardie-programmet senast den 28 april 2024!

Svenska institutet i Paris och Franska Institutet i Stockholm utlyser för nionde gången möjligheten att söka till residensprogrammet Eva De la Gardie vid Svenska Institutet i Paris.

I Eva De la Gardie-vistelsen 2024 ingår:

  • Boende under november månad 2024 i en av Svenska institutets gästbostäder i Hôtel de Marle, i hjärtat av Marais-kvarteren i Paris. Lägenheten är fullt utrustad och har plats för två personer 
  • Bidrag från Franska Institutet för resekostnader mellan Sverige och Frankrike samt en mindre dagsersättning. Beloppet uppgår till 15 000 kronor för hela perioden.För hyran står Svenska institutet.

Eva De la Gardie-vistelsen riktar sig till:

  • Personer som har avlagt doktorsexamen
  • Personer verksamma inom forskning vid en svensk institution, exempelvis universitet eller forskningsinstitut (obs, inget medborgarskapskrav)
  • Personer verksamma inom ett forskningsprojekt med kopplingar till Frankrike eller med kontakter i Frankrike (antingen med universitet eller företag) som vill utveckla långsiktiga samarbeten med franska partner, t.ex. forskningsprojekt, dubbla examina, tekniköverföring eller utbyten för studenter och personal.

De sökande ska:

  • Fylla i ansökningsformuläret med en beskrivning av forskningsprojektet och de kontakter (organisationer, grupper, individer) som den sökande planerar att möta i Frankrike.

Sista ansökningsdag: 28 april 2024

De sökande som beviljas residensvistelse:

  • ska lämna en reserapport efter vistelsen.
  • kan bli kontaktad av Franska Institutet och Svenska institutet i Paris med förfrågan om medverkan i evenemang för spridning av kultur, vetenskap och teknik (konferenser och intervjuer m.m.).

Residensprogrammet Eva de la Gardie, ett gemensamt projekt av Franska Institutet och Svenska institutet i Paris: 
I ljuset av ländernas goda relationer har Franska Institutet och Svenska institutet i Paris sedan 2016 gått ihop för att erbjuda en månadslång vetenskaplig vistelse i Paris. Båda instituten gläds över att kunna presentera den nionde upplagan av Eva de la Gardie-residenset för 2024. 

Frankrike och Sverige samarbetar inom ramen för det fransk-svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar, som undertecknades för första gången 2017 och förnyades 2019 av Frankrikes president Emmanuel Macron och statsminister Stefan Löfven.

Tidigare år har följande personer tagit del av programmet: 
Lena Maria Nilsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet, Ulf Johansson forskare som arbetar för bevarandet av fågelsamlingar på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Nicolae Paladi, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science) på det statliga forskningsinstitutet RISE, Ann-Zofie Duvander, professor vid Sociologiska institutionen på Stockholms Universitet,  Elise Dermineur Reuterswärd, Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå Universitet, och Lars Eriksson, doktor i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, Ariane Laplante Levesque, adjungerad lektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och avdelningen för handikappforskning (FUSA) på Campus Valla vid Linköpings universitet och Mia-Mari Hammarlin Universitetslektor, PhD, Docent (Journalistik och Medie- och kommunikationsvetenskap) vid Lund Universitet.

Frågor?

Kontakta: science@ifsuede.com

Anmälan görs via detta ansökningsformulär

Foto: © Raphaël Dautigny

Rulla till toppen