Residensprogrammet Eva de La Gardie – En forskningsvistelse i Paris

Institut français de Suède i Stockholm och Svenska institutet i Paris öppnar ett ansökningsförfarande för en forskningsvistelse vid Svenska institutet i Paris under november månad 2016. Residensprogrammet är namngivet efter Eva de La Gardie. År 1748 valdes hon som första kvinnan in i Kungliga Vetenskapsakademien.

Residensprogrammet syftar till att stärka det fransk-svenska samarbetet inom vetenskap. Ansökan är öppen för forskare inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

Eva de La Gardie-vistelsen riktar sig till:

  • Personer som har avlagt doktorsexamen
  • Verksamma utan nationalitetskrav inom forskning vid en svensk institution, exempelvis universitet eller forskningsinstitut
  • Forskare med projekt kopplat till Frankrike eller som önskar få kontakter i Frankrike

I Eva de La Gardie-vistelsen ingår:

  • Boende under en bestämd period på 28 dagar (november månad) i en av Svenska institutets gästbostäder i Hôtel de Marle, i hjärtat av Marais-kvarteren i Paris. Lägenheten är fullt utrustad och har två bäddar
  • Bidrag från Institut français de Suède till kostnader för resa Sverige Frankrike t/r samt eventuella forskningsrelaterade resor inom Frankrike. Viss dagsersättning ingår också.

Sökande ska:

  • Fylla i ansökningsformuläret med en beskrivning av forskningsprojektet och de kontakter (organisationer, grupper, individer) som planeras att tas i Frankrike
  • Om ansökan beviljas ska en kort reserapport (två A4-sidor) lämnas in efter vistelsen. Reserapporten skickas till Institut français de Suède.

Sökande som beviljats residensvistelse kan bli kontaktad av Institut français de Suède och Svenska institutet i Paris med förfrågan om medverkan i evenemang för spridning av kultur, vetenskap och teknik (exempelvis konferens eller rundabordssamtal).

Sista ansökningsdag: 20 juni, 2016

Ansökan (på engelska) skickas via vårt elektroniska ansökningsformulär.

Beslut meddelas senast den 1 juli 2016.

För frågor, vänligen kontakta emmanuel.salmon(at)diplomatie.gouv.fr.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen