Seminariet för lärare i franska

Den 31 oktober och den 1 november 2016 tog seminariet för lärare i franska plats i Stockholm. Våra två föredragshållare Véronique Kizirian Mazarguil och Tony Tricot från Alliance française de Paris Ile de France kom för att animera två dagar om temat ”Kreativitet och teatraliska animerade tekniker i franska som främmande språk”.

Den första dagen fokuserades på kreativiteten i franska som främmande språk. Lärarna har lärt sig att använda tekniker på ett bra sätt för att erbjuda kreativa och interaktiva aktiviteter adapterade till sina studenter.

Den andra dagen sattes fokus på teatraliska aktiviteter för att lära sig på ett annat sätt. Tack vare förberedda spel lärde deltagarna sig ett nytt undervisningssätt: närvaron, kroppen och rösten har en viktig roll i undervisning och i kommunikation med eleverna.

 

Lämna en kommentar

Rulla till toppen