Torsdag 24 oktober på Europahuset, kl 12 – 13

Lunchföredrag med Jean-François Lutz, Université de Lorraine, Digitala biblioteket

och  Anna Lundén, Kungl. Biblioteket, Avd. för samordning och utveckling

 

Under 2013 har Institut français de Suède och EU-kommissionens representation i Sverige inlett en serie föredrag kring temat vetenskaplig forskning i Europa. Den tredje föreläsningen i serien äger rum den 24 oktober 2013 och behandlar frågor som rör Open Access. Sedan sin tillkomst för ett femtontal år sedan, har Open Access sökt uppnå en bredare spridning av vetenskapliga forskningsresultat utan finansiella hinder.

Rörelsen har avsevärt ökat i omfång de senaste åren då den erhållit officiellt stöd från ett stort antal vetenskapliga stiftelser, högskoleansvariga och regeringsföreträdare genom internationella förklaringar (“Budapest Open Access Initiative” år 2002 och “Berlin Declaration” år 2003…). Stora forskningsfinansiärer har också spelat en avgörande roll genom att kräva att de forskare de stöder utan ersättning skall sprida sina resultat genom OA.

Under föredraget delger de medverkande sina erfarenheter och sin kunskap inom skilda områden i förening med Open Access.

Datum : Torsdag 24 oktober 2013
Horaires : kl 12-13 (inträde från kl 11.30)
Adress : Europahuset, Regeringsgatan 65, 2tr, Stockholm

Europahuset blanc1756
air-france Logo_of_MyScienceWork
Rulla till toppen