Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 svenska kronor. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Française i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Française de Vichy, Label Quality FLE).

Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Francaise i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

  1. Ansökningsblankett, finns att hämta här.
  2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (ca en halv A4 sida)
  3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
  4. Intyg om tjänstgöring från rektor
  5. Rekommendation från rektor

Ansökan ska vara poststämplad senast den 1:a april 2020. Stipendium kan ej sökas per e-post och ska sändas till: Alliance Francaise c/o Mickaëlle Cedergren, Lagnövägen 5, 132 36 Saltsjö-Boo.

Alliance Française i Stockholm: https://afstockholm.com/stipendier/for-larare/

Lämna en kommentar

Rulla till toppen