Inom ramen av Programme d’aide à la publication (PAP) är det möjligt för svenska förläggare att ansöka om bidrag som täcker (helt eller delvist) kostnaderna för rättigheter av fransk litteratur.

Syftet är att stödja de bokförlag som väljer att tillgängliggöra franska publikationer för en svensk publik. Programmet omfattar böcker inom alla områden (skönlitteratur, filosofi, konst, humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, tecknade serier…) med prioritering av nutida verk. Läromedel samt tekniska och praktiska böcker omfattas dock inte av programmet.

Bidraget beviljas av Institut français i Paris, men den formella ansökan handläggs av Institut français de Suède i Stockholm. Man kan ansöka två gånger om året, generellt i januari-februari och maj-juni. Nästa ansökningsperiod är öppen fram till den 20 maj 2016. Ansökningarna utvärderas sedan i Paris av en valkommitté som samlas i juni. Resultaten tillkännages i början av juli.

Obs! Stöd beviljas ej till böcker som är redan publicerade eller som kommer att ges ut före den 31 augusti 2016. En ”tackformulering” till Institut français (se nedan) måste nämligen införas i de böcker som beviljats bidrag.

 

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om:

  • du undertecknat ett avtal med ett franskt bokförlag om rättigheterna för en eller flera böcker;
  • boken/böckerna ännu inte utgivits;
  • du kan redovisa en preliminär budget för den planerade utgivningen.

 

Hur kan du ansöka?

1) Du fyller in formulären på vår webbsida här: ansökningsformulär och laddar upp följande dokument som pdf-dokument:

  • kopia av rättighetsavtal mellan det svenska och det franska bokförlaget. Obs! Bara undertecknade avtal beaktas.
  • en preliminär budget enligt modellen som kan laddas här: Budget modellen. Obs! Budgeten måste skrivas ut, undertecknas och ladda upp som pdf. Budgeten måste vara i balans (utgifter = inkomster).
  • ett undertecknat avtal med Institut français i Paris. Modellen finns att ladda ner här: Convention Avtal (FR). Obs! Endast den franska versionen gäller.  För information finns en engelsk version (här Convention Avtal (EN) Bara för info), men det undertecknat avtalet måste vara på franska.

Ett automatiskt svar bekräftar att ansökan har mottagits.

2) Du skickar två kopior (original/pappersversion) av det undertecknade avtalet med Institut français till: Institut français de Suède, Emmanuel Salmon, Box 52 96, 102 46 Stockholm

 

Vad händer sedan?

Varje sökande informeras genast när Institut français de Suède får resultaten.

Du som beviljats stöd måste:

  • ändra på budgeten om du bara beviljats en del av rättigheterna, underteckna den och skicka den tillbaka som pdf.
  • se till att boken, när den kommer ut, bär följande information (på franska och/eller svenska): ”Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut français / Denna bok har getts ut med stöd av Programmes d’aide à la publication från Institut français”

Bidraget betalas direkt av Institut français i Paris till det franska förlaget. Om det svenska förlaget redan betalat rättigheterna återbetalats de av den franska motparten.

För ytterligare frågor kan du kontakta Emmanuel Salmon: emmanuel.salmon(at)diplomatie.gouv.fr (+46 8 45 95 382.)

 

Visste du att…

Programme d’aide à la publication (PAP) skapades av det franska utrikesdepartementet för 26 år sedan. Med hjälp av programmet har mer än 20 000 böcker getts ut i 75 länder.

Rulla till toppen