Symposium: “Coming Across – Notes on Intercultural Translation”

17 april : Symposium “Coming Across – Notes on Intercultural Translation” på Moderna Museet, Stockholm.

Varje gång ett objekt tas ur ett kulturellt sammanhang och görs läsbart i ett annat sker någon slags översättning. Översättaren blir förmedlare. Eller tvärtom, förmedlaren blir översättare. Symposiet undersöker översättarens/förmedlarens roll och ansvar i det här sammanhanget. Från vilken position kan man tala och hur kan man veta om en översättning är adekvat? Kan vår tids kulturinstitutioner skifta perspektiv och halvvägs möta de kulturer vars verk de presenterar?

Program:
Kl 15 Introduktion

  • Ljudverk: ”There are 36 ways to view Mount Fuji” av Hanne Lippard
  • Föreläsning: ”Translation as border thinking” av Mikela Lundahl
  • Videoverk: ”In Translation” av Saskia Holmkvist

Kl 17.30

  • Videoverk: ”The Strife of Love in a Dream” av Camille Henrot
  • Samtal: David Elliott i samtal med Lisa Rosendahl

Initierats av: Olga Krzeszowiec Malmsen & Mirja Majevski

Plats: Moderna Museet Biografen, Skeppsholmen, Stockholm

Datum: 17 avril 2015

Information: https://www.modernamuseet.se

Foto: Camille Henrot, Le Songe de Poliphile

Rulla till toppen