INSA Lyon – EURINSA,  erbjuder ett studieprogram som förbereder studenterna inför ett inträde såväl i yrkeslivet som på den internationella arbetsmarknaden. EURINSA tar varje år emot cirka 100 förstaårsstuderande, varav ca 50% utländska studenter.
Utbildningen syftar till att utveckla studenternas anpassnings- och innovationsförmåga, allt under det att de konfronteras med vetenskapliga, tekniska och humanistiska synsätt som skiljer sig från deras egna. Utbildningen genomförs inom internationella team och spänner över ett brett antal områden, omfattande handledd undervisning, praktiskt arbete och miniprojekt.

 

Studierna vid EURINSA

Kurserna ges i små, internationellt sammansatta grupper (om 16 till 24 studenter) och omfattar såväl handledda studier som praktiskt arbete i syfte att möjliggöra en väl fungerande uppföljning av studenterna.
Yrkesorienteringen inleds redan det första året, då studenterna genomför en arbetspraktik i ett europeiskt land annat än deras hemland.

Undervisning i engelska och ett andra europeiskt språk (tyska, spanska, italienska, portugisiska, ryska) förutom modersmålet är obligatoriskt. Under det första året, följer utländska studenter även undervisning i franska.

Under det andra året, ges en del av undervisningen i form av vetenskapliga och tekniska projekt och efterforskning/sammanställande av dokumentation. Studenterna väljer en av tre föreslagna inriktningar :

  • konstruktion-tillverkning
  • mesures physiques informatisées
  • kemi-biologi-miljö

Vid sidan av de lärarledda kurserna, är en halv dag per vecka avsatt för genomförande av olika projektarbeten. Under den andra terminen av studieår 2, har vissa studenter möjlighet att delta i ett förberedande program för internationella kontakter, inom ramen för vilket de kan tillbringa två veckor vid en annan högskola i Europa med vilken INSA har samarbetsavtal.

 

För mer information, se:   praktiska upplysningar och kontakt

Rulla till toppen