Thomas Arvidsson fransklärare i Bromma har utsetts till att delta i utbildningen “Enseigner le FLE aujourd’hui: culture, société et nouvelles tendances pédagogiques“. Utbildning hålls i Vichy i Frankrike den 17-28 juli 2017 inom ramen för utbildningen för lärare i franska ”Les rencontres pédagogiques”.

Thomas började sina studier i franska på Centre International d’Etudes françaises vid Université de Bourgogne. År 2002 tog han magisterexamen i franska vid Uppsala universitet och blev lärare i franska och i svenska 2003. Först undervisade han franska gymnasie- och grundskolenivå i Sverige och sedan i England i London under fyra år. Han kom tillbaka till Sverige 2015 och undervisar nu på Blackebergs gymnasium i Bromma. Gymnasiet har ett samarbete med en franska skola.

Genom utbildningen vill Thomas aktualisera sina kunskaper och förbättra sina undervisningsmetoder. Vistelsen är framför allt en möjlighet att få mer aktuell material som han kan använda i undervisningen.

 
Thomas träffar regelbundet tre kollegor som också undervisar i franska på Blackebergs gymnasium för att utbyta idéer och erfarenheter om undervisningsmetoder. Vid dessa träffar kommer Thomas att kunna dela med sig av det han lär sig under två-veckors-utbildningen.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen