Undersökning av studerandekostnaderna

Den franska studentorganisationen <Unef>  har gjort en jämförande undersökning av studerandekostnaderna i 8 franska landsortsstäder. Montpellier visade sig vara den dyraste studentstaden, men ändock väsentligt billigare än Paris.

 

Stora skillnader

Redan vid en jämförelse mellan Toulouse och Montpellier, skiljer sig kostnaderna med flera hundra euro per år till Toulouse fördel. Om en studentbudget som täcker allmän konsumtion, hälsa, inskrivningsavgifter och mat i medeltal uppgår till ca 6 771 euro per år oavsett om den studerande är bosatta i norra eller södra Frankrike, varierar däremot  inkvarterings- och resekostnaderna i hög grad från en stad till en annan.

 

Toulouse : de « små » prisernas stad

Toulouse intar förstaplatsen bland de minst kostsamma städerna att bedriva studier i : 11.581 euro räcker för ett helt år. Medelhyran på 4710 euro är den billigaste i Frankrike, liksom transportkostnaderna för ett år : endast 100 euro ! Den dyraste landsortsstaden är Montpellier, där årshyran uppgår till 5280 euro, vilket gör att totalbeloppet för fakturan landar på 12.296 euro då samtliga kostnader inkluderats.

 

Även om 700 euro skiljer en studentbudget i Toulouse från motsvarande i Montpellier, åtnjuter städerna ute i landet närmast ”kungliga” fördelar i jämförelse med Paris.  I den franska huvudstaden får en student räkna med en kostnad på 15.520 euro i medeltal per studieår. Detta delvis på grund av dubbelt så höga resekostnader som i andra städer och en årskostnad på 7893 euro i medeltal för hyra av lägenhet

 

études

Rulla till toppen