Undertecknande av avtal mellan Svenska Institutet och Franska Institutet

I samband med Frankrikes president Emmanuel Macrons statsbesök i Sverige tisdagen den 30 januari 2024 undertecknades en särskild deklaration för att etablera ett långsiktigt fransk-svenskt samarbete, med Madeleine Sjöstedt, direktör vid Svenska institutet och Eva Nguyen Binh, president vid Institut français i Paris. 

Syftet med samarbetsavtalet mellan svenska institutet och Institut français är att skapa en officiell ram för samarbetet mellan de två institutionerna. Det är det första ramavtalet om fransk-svenskt kultursamarbete som hittills undertecknats.  

Med detta memorandum bekräftar Svenska Institutet och Institut français sin avsikt att utbyta åsikter om ämnen av gemensamt intresse och uttrycker sitt ömsesidiga intresse för att utveckla och stärka möjligheterna till samarbete.  

Syftet med detta samarbete är att: 

  • informera varandra om respektive instituts prioriteringar inom områden av gemensamt intresse  
  • dela med sig av kunskap och expertis  
  • arbeta i partnerskap för att maximera synligheten för gemensamma åtgärder  
  • underlätta och stärka instrumenten för detta bilaterala samarbete  
  • tillsammans reflektera över utvecklingen av nya åtgärder.  

De båda institutionerna uttryckte sin önskan att stärka sitt samarbete, särskilt när det gäller att främja demokratiska värderingar och kulturell mångfald i Europa och resten av världen.  

SEMINARIUM  

Memorandumet undertecknades under ett seminarium på Moderna Museet om fransk-svenskt kultursamarbete. Seminariet hölls den 30 januari 2024 i närvaro av Hennes Majestät Drottningen av Sverige och Madame Brigitte Macron.   

Inledningstalet hölls av Parisa Liljestrand, Sveriges kulturminister. 

Seminariet lyfte fram spetsområden mellan Frankrike och Sverige och undersökte olika sätt att stärka det bilaterala kultursamarbetet inom scenkonst och visuell konst. Två teman behandlades: “Konstnärligt skapande och internationell rörlighet” och “Regional utveckling och att öppna upp för ny publik”. 

Rulla till toppen