Unga franskspråkiga ambassadörers pris 2021 – Tema: hållbar utveckling

Med anledning av Frankofonimånaden 2021 lanserar Franska Institutet, de franskspråkiga ambassaderna och Folkuniversitetet ett pris för skolelever i Sverige: Unga franskspråkiga ambassadörers pris för hållbar utveckling. 

Om du tillsammans med din klass vill förändra världen och utveckla konkreta projekt som främjar hållbar utveckling, anmäl dig idag och låt äventyret börja! För att vinna en av de tre priserna, ska ni presentera ett projekt i form av en video eller en podcast på franska på mellan 3 och 5 minuter.

Projektet ska ta sig an en konkret gärning eller åtgärd för hållbar utveckling, som går att koppla till en av de prioriterade områdena som Agenda 2030 valt ut (Se de 17 målen för hållbar utveckling här)

Fokus 2021: Biologisk  mångfald

Temat för årets tävling är biologisk mångfald vilket även är temat för Världsnaturkongressen som hålls i Marseille i september 2021.

  • Projektet ska involvera flera aktörer (externa samarbetspartners som företag, icke-statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer etc.) 
  • Presentationen kan göras i grupp eller av en person.
  • Projektet ska skickas till Franska Institutet senast tisdagen den 9 mars 2021.
  • Tävlingen är öppen för skolelever som studerar franska i Sverige (inklusive Lycée Français)

Juryn

Juryn består av representanter från de franskspråkiga ambassaderna i Stockholm, Franska Institutet och Folkuniversitetet. Dessa väljer ut tre projekt utifrån en bedömningsmall som tar följande kriterier i beaktande: relevans i förhållande till ämnet, om projektet är nyskapande, om konkreta åtgärder föreslås samt samarbetspartners. Vinnarna tillkännages den 18 mars i samband med Frankofonidagen på Folkuniversitetet. 

Priser:

  • Den vinnande klassen erhåller 7 000 kronor (inkl. skatt)
  • Den klass som hamnar på andra plats erhåller 5 000 kronor (inkl. skatt)
  • Den klass som hamnar på tredje plats erhåller 3 000 (inkl. skatt)

Beloppet ska användas under läsåret 2021//2022 i samband med genomförandet av projektet. De vinnande bidragen kommer att publiceras i Franska Institutets kanaler och på sociala medier. 

Ladda ner tävlingsreglerna här: Reglement-Concours-Francophonie-2021

Anmälan skickas till : francais@ifsuede.com eller science@ifsuede.com

Lämna en kommentar

Rulla till toppen