Universitet: French Nordic Tour 2018

The French Nordic Tour, arrangerat av Institut français i Danmark, Norge, Sverige och Campus France, har nu avslutats. En delegation av universitetsrektorer och pro-rektorer samt internationella handläggare för forskning och högre utbildning som representerar franska universitet besökte Köpenhamn, Helsingfors, Stockholm och Oslo. Besöket i Stockholm ägde rum den 13 juni på Stockholms Universitet.

Dagen började med föreläsningar och presentationer om hur svenska universitet fungerar, med fokus på internationalisering. På eftermiddagen fick representanterna från franska universitet träffa och diskutera en och en med representanter från svenska universitet. Representanterna hade i snitt fem till sex möten efter önskemål och verksamhetsfält.

Deltagarna verkade nöjda med dagen och att de fått möjlighet att fördjupa samt knyta nya kontakter. Mats Jägstam, som representerade Jönköpings universitet, sa bland annat: ”Det har varit jättebra och jag tar med mig kontakterna hem.” Han sa även att det har varit intressant och nyttigt att få lära sig om hur de andra universiteten fungerar för att kunna initiera nya samarbeten.

Jörgen Sjöberg från Chalmers förklarade vikten av att träffa sina samarbetspartners, och vikten av att bygga relationer. För ett framgångsrikt och varaktigt samarbete krävs någon typ av relation, och därför är relationsbyggande viktigt. Den här typer av konferenser är till för just detta.

Det var en lång dag med mycket information att ta in, men deltagarna var överens om att det har varit givande och roligt att få träffa så många engagerade och kunniga människor. Representanten från Normandie, Charline Millets, beskriver dagen med följande tre ord: ”Intensiv, givande och varierad”.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen