Upptäck Romain Tardys verk på Norberg Festival

Den franska konstnären Romain Tardy deltar i Norberg Festival från 30 juli till 1 augusti.

Romain Tardy är en fransk ljud- och bildkonstnär som arbetar med förnimmelse och teknologi för att levandegöra sina ljus- och ljudskulpturer. Hans arbete utforskar användandet av ljus och rymd inom arkitektur, och hur dessa påverkar hur man mentalt konstruerar och uppfattar den artistiska scenen som en helhet.

På Norberg 2015 kommer Romain Tardy att visa den platsspecifika ljus- och ljud-skulpturen The Ghost Show.

Tardy är medgrundare av den europeiska visuella labeln AntiVJ, och han har varit delaktig i platsspecifika konstverk runt om i världen.

Evenemang: Norberg Festival.

Datum: 30 juli till 1 augusti.

Information : https://norbergfestival.com/ 

Rulla till toppen